Nhiu bi trng gi xe tri php mc gia Th

Mc d  ngay khu vc ng t V Phm Hm - Trung Knh (Cu Giy, H Ni), ni c lng phng tin lu thng ln, thng xuyn n tc nhng bi xe ny vn ngang nhin hot ng. nh: TN
Mc d ngay khu vc ng t V Phm Hm - Trung Knh (Cu Giy, H Ni), ni c lng phng tin lu thng ln, thng xuyn n tc nhng bi xe ny vn ngang nhin hot ng. nh: TN
Mc d ngay khu vc ng t V Phm Hm - Trung Knh (Cu Giy, H Ni), ni c lng phng tin lu thng ln, thng xuyn n tc nhng bi xe ny vn ngang nhin hot ng. nh: TN
Ln top