Quy hoch treo gn 10 nm, dn khn kh

Cc i tng phn l, bn nn tri php trong vng quy hoch treo Khu lin hp th thao Khnh Ha. nh: PV
Cc i tng phn l, bn nn tri php trong vng quy hoch treo Khu lin hp th thao Khnh Ha. nh: PV
Cc i tng phn l, bn nn tri php trong vng quy hoch treo Khu lin hp th thao Khnh Ha. nh: PV
Ln top