Tho chng trn ng Vnh ai 3 trn cao m bo an ton giao thng

inh st nh ln khi mt ng t 3 n 5 cm. nh TP.
inh st nh ln khi mt ng t 3 n 5 cm. nh TP.
inh st nh ln khi mt ng t 3 n 5 cm. nh TP.
Ln top