"Siu nhn" Haaland tng l k lc gia nhy xa th gii khi 5 tui

n thi im ny, Haaland  ghi 11 bn sau 7 trn u t khi gia nhp Borussia Dortmund cui thng trc.
n thi im ny, Haaland ghi 11 bn sau 7 trn u t khi gia nhp Borussia Dortmund cui thng trc.
n thi im ny, Haaland ghi 11 bn sau 7 trn u t khi gia nhp Borussia Dortmund cui thng trc.

BN C TH QUAN TM

Ln top