Chc mng nm mi 2020
K nim 90 nm Ngy thnh lp ng

Tuyn dng 90 cp y vin l Ch tch CCS tiu biu doanh nghip ngoi khu vc Nh nc:

Ch tch Cng on trng thnh t trong phn xng

Anh Hong Xun Nht ang hng dn k thut cho cng nhn thao tc trn 
sn phm ti phn xng.
Anh Hong Xun Nht ang hng dn k thut cho cng nhn thao tc trn sn phm ti phn xng.
Anh Hong Xun Nht ang hng dn k thut cho cng nhn thao tc trn sn phm ti phn xng.
Ln top