Vnh Phc:

Cng on v doanh nghip n lc chng dch

Ph Ch tch Tng LLVN Ng Duy Hiu (bn tri) kim tra cng tc phng, chng dch COVIS-19 trong cng nhn Cng ty TNHH Piagio Vit Nam (Vnh Phc). nh: Qu Chi
Ph Ch tch Tng LLVN Ng Duy Hiu (bn tri) kim tra cng tc phng, chng dch COVIS-19 trong cng nhn Cng ty TNHH Piagio Vit Nam (Vnh Phc). nh: Qu Chi
Ph Ch tch Tng LLVN Ng Duy Hiu (bn tri) kim tra cng tc phng, chng dch COVIS-19 trong cng nhn Cng ty TNHH Piagio Vit Nam (Vnh Phc). nh: Qu Chi
Ln top