Cng nhn cn bnh tnh, ch ng trc dch bnh

Ph Ch tch Tng LLVN Ng Duy Hiu kim tra cng tc phng, chng dch ti Cng Ty TNHH Cng nghip Thc phm Pataya Vit Nam (Cn Th). nh: Thnh Nhn
Ph Ch tch Tng LLVN Ng Duy Hiu kim tra cng tc phng, chng dch ti Cng Ty TNHH Cng nghip Thc phm Pataya Vit Nam (Cn Th). nh: Thnh Nhn
Ph Ch tch Tng LLVN Ng Duy Hiu kim tra cng tc phng, chng dch ti Cng Ty TNHH Cng nghip Thc phm Pataya Vit Nam (Cn Th). nh: Thnh Nhn
Ln top