Chc mng nm mi 2020
K nim 90 nm Ngy thnh lp ng

LL Thnh ph H Tnh trao hn 130 triu qu Tt Sum vy

Trao qu cho cc on vin kh khn ti Chng trnh Tt Sum vy nm 2020 ca LL TP. H Tnh.
Trao qu cho cc on vin kh khn ti Chng trnh Tt Sum vy nm 2020 ca LL TP. H Tnh.
Trao qu cho cc on vin kh khn ti Chng trnh Tt Sum vy nm 2020 ca LL TP. H Tnh.
Ln top