Tn vinh doanh nghip tiu biu chm lo tt cho ngi lao ng

Ph Ch tch Tng LLVN Trn Vn Thut (ngoi cng, bn phi) ti l tn vinh Doanh nghip tiu biu v ngi lao ng nm 2019 ca TP.Hi Phng. nh: PV
Ph Ch tch Tng LLVN Trn Vn Thut (ngoi cng, bn phi) ti l tn vinh Doanh nghip tiu biu v ngi lao ng nm 2019 ca TP.Hi Phng. nh: PV
Ph Ch tch Tng LLVN Trn Vn Thut (ngoi cng, bn phi) ti l tn vinh Doanh nghip tiu biu v ngi lao ng nm 2019 ca TP.Hi Phng. nh: PV
Ln top