LL TP. HU:

Trnh tm l ch quan trong phng dch COVID-19 ti doanh nghip

B Hong Th Nh Thanh - Ch tch LL TP. Hu n thm, ng vin ngi lao ng cng nh nm bt tnh hnh phng dch COVID-19 ti Cty TNHH Xut nhp khu Vit Nht.
B Hong Th Nh Thanh - Ch tch LL TP. Hu n thm, ng vin ngi lao ng cng nh nm bt tnh hnh phng dch COVID-19 ti Cty TNHH Xut nhp khu Vit Nht.
B Hong Th Nh Thanh - Ch tch LL TP. Hu n thm, ng vin ngi lao ng cng nh nm bt tnh hnh phng dch COVID-19 ti Cty TNHH Xut nhp khu Vit Nht.
Ln top