Infographic: ST25 - hnh trnh chinh phc danh hiu go ngon nht th gii

ht go Vit Nam c vinh danh, m c th l go ST25 tr thnh go ngon nht th gii, nhm nghin cu c qu trnh di nghin cu i n thnh cng.

Infographic

Ln top