Nhng hng qun no c hot ng sau ch o ca UBND TPHCM?

Ti ngy 24.3, mt qun nhu trn ng Phm Vn ng (qun Bnh Thnh) vn phc v trn 30 khch cng lc.  nh: Minh Qun
Ti ngy 24.3, mt qun nhu trn ng Phm Vn ng (qun Bnh Thnh) vn phc v trn 30 khch cng lc. nh: Minh Qun
Ti ngy 24.3, mt qun nhu trn ng Phm Vn ng (qun Bnh Thnh) vn phc v trn 30 khch cng lc. nh: Minh Qun

BN C TH QUAN TM

Ln top