Sau H Ni, TPHCM cng thu gi khu trang y t c nghi vn cht lng

Lc lng chc nng kim tra c s sn xut khu trang hiu Nice Star ti qun Tn Ph, TP.HCM (nh: www.moit.gov.vn).
Lc lng chc nng kim tra c s sn xut khu trang hiu Nice Star ti qun Tn Ph, TP.HCM (nh: www.moit.gov.vn).
Lc lng chc nng kim tra c s sn xut khu trang hiu Nice Star ti qun Tn Ph, TP.HCM (nh: www.moit.gov.vn).

BN C TH QUAN TM

Ln top