ngi Vit t t:

Mt hai chn, cn mt tm lng

ng Bi Trng Sn bn nhng phn qu chun b tng ngi ngho. nh: S.H
ng Bi Trng Sn bn nhng phn qu chun b tng ngi ngho. nh: S.H
ng Bi Trng Sn bn nhng phn qu chun b tng ngi ngho. nh: S.H
Ln top