12 s tht v thc phm ph v lm tng ca rt nhiu ngi

Ch n ung lnh mnh vn lun l ch gy tranh ci bi c nhiu quan nim khc nhau. Nhiu ngi ngh rng tt c n ng hp u c hi hay n cay gy hi cho c th. Thc h nh th no? Cc chuyn gia dinh dng thit lp li nhng s tht v thc phm.

S tht 1: Cht liu ca ming dn trn tri cy v rau qu c th n c Cc qun l thc phm v dc phm FDA Hoa K khuyn ngi tiu dung nn ra k tri cy v rau trc khi tiu th. FDA khng cm n ming dn trn nhng loi thc phm ny v cc nhn dn v keo dn c FDA chp thun v chng an ton nu n phi. Tuy nhin, chc chn bn nn x nhn trc khi n.
S tht 1: Cht liu ca ming dn trn tri cy v rau qu c th n c
Cc Qun l thc phm v dc phm (FDA) Hoa K khuyn ngi tiu dng nn ra k tri cy v rau trc khi tiu th. FDA khng cm n ming dn trn nhng loi thc phm ny v cc nhn dn v keo dn c FDA chp thun v chng an ton nu n phi. Tuy nhin, chc chn bn nn x nhn trc khi n.
S tht 2: n mt lt pizza cho ba sng s tt hn mt bt ng cc Chuyn gia dinh dng thc hin mt nghin cu chng minh rng nu n mt lt bnh pizza trong ba sng s cn bng dinh dng hn ng cc v n cha nhiu protein. Hn na, pizza cng c t ng hn ng cc. Hu ht cc ba sng vi ng cc khng cha protein v cht bo nhng li tha ng.
S tht 2: n mt lt pizza cho ba sng s tt hn mt bt ng cc
Chuyn gia dinh dng thc hin mt nghin cu chng minh rng nu n mt lt bnh pizza trong ba sng s cn bng dinh dng hn ng cc v n cha nhiu protein. Hn na, pizza cng c t ng hn ng cc. Hu ht cc ba sng vi ng cc khng cha protein v cht bo nhng li tha ng.
3. n thc phm cay va phi c th gip tng tui th Mt nghin cu t Trng Y t Cng cng Harvard ch ra rng n thc phm cay va phi hng ngy c th lm gim 14% nguy c t vong. Mt s bng chng t cc nghin cu khc cho thy cc thnh phn c hot tnh sinh hc trong n cay nh capsaicin c th lm gim cholesterol, ci thin tnh trng vim.
3. n thc phm cay va phi c th gip tng tui th
Mt nghin cu t Trng Y t Cng cng Harvard ch ra rng n thc phm cay va phi hng ngy c th lm gim 14% nguy c t vong. Mt s bng chng t cc nghin cu khc cho thy cc thnh phn c hot tnh sinh hc trong n cay nh capsaicin c th lm gim cholesterol, ci thin tnh trng vim.
S tht 4: C ng hp lnh mnh hn tht hp Hu nh cc loi hp khng tt cho sc khe. Tuy nhin, cc chuyn gia dinh dng ch ra rng iu ny ch yu ng vi tht ng hp v c ng hp lnh mnh hn. V d c mi v c hi ng hp l mt ngun canxi tuyt vi v bn c th n c xng c lm mm.
S tht 4: C ng hp lnh mnh hn tht hp
Hu nh cc loi hp khng tt cho sc khe. Tuy nhin, cc chuyn gia dinh dng ch ra rng c ng hp lnh mnh hn so vi tht hp. V d c mi v c hi ng hp l mt ngun canxi tuyt vi v bn c th n c xng c lm mm.
5. C chua tr nn km ngon trong t lnh.  Nghin cu mi c cng b trong K yu ca Vin Hn lm Khoa hc Quc gia cho thy thc hnh lm lnh c chua di 5 4 F (12C) c ch kh nng to ra cc cht gp phn to mi thm v hng v. Nhit lnh lm gim chc nng ca cc gen chu trch nhim cho hng v. y l l do ti sao c chua c lu tr tt nht trong mt cn phng ti bn ngoi t lnh.
S tht 5: C chua km ngon hn khi bo qun trong t lnh
Nghin cu mi c cng b ca Vin Hn lm Khoa hc Quc gia Hoa K cho thy vic lm lnh c chua di 12C c ch kh nng to ra cc cht c mi thm v hng v. V th nn bo qun c chua ngoi, trnh nh nng.
S tht 6: Chanh cha nhiu ng hn du ty Mt qu du ty cha 40% ng trong khi mt qu chanh c hm lng ng gn gp i. Tht kh nhn ra rng v c rt nhiu axit citric lm cho du ty c v ngt hn nhiu so vi chua.
S tht 6: Chanh cha nhiu ng hn du ty
Mt qu du ty cha 40% ng trong khi mt qu chanh c hm lng ng gn gp i. Tht kh nhn ra rng v c rt nhiu axit citric lm cho du ty v ngt hn nhiu so vi chanh.
S tht 7: Rau vi sng l cch tt nht bo tn tt c cc khong cht v cht dinh dng ca chng. Cch tt nht bo tn cc cht dinh dng lnh mnh trong thc phm l hm nng thc n trong thi gian ngn nht c th vi mt lng nh cht lng. Mt l vi sng c th lm cng vic ny tt nht. Khi bn nu thc n trong l vi sng, hy y np tht cht to ra mt mi trng hi nc hiu qu, chuyn gia dinh dng v nh khoa hc thc phm c chng nhn Catherine Adams Hutt ng k .
S tht 7: Hm li rau vi sng l cch tt nht gi c khong cht v cht dinh dng
Cch tt nht gi cc cht dinh dng trong thc phm l hm nng thc n trong thi gian ngn nht c th v l vi sng l la chn tt nht. Khi bn hm thc n trong l vi sng, hy y np tht cht.
11. C hi nui trang tri c mu trng. 24 s tht v thc phm ph hy nhng huyn thoi ni ting v n ung lnh mnh tin gi  tin gi  C hi hoang d c mu hng t nhin v n tiu th rt nhiu tm bin. Khi c hi c nui trong mt trang tri, n n thc n hon ton khc v l l do ti sao n trng c mu trng hoc ch mt cht mu hng. lm cho mu sng hn, cc nh sn xut s dng cc sc t mu khc nhau .
S tht 8: C hi nui trang tri c mu trng ng hng
C hi t nhin c mu hng m hn v n n rt nhiu tm bin. Khi c hi c nui trong mt trang tri, thc n hon ton khc khin sc t tht c mu trng hoc ch ng mt cht mu hng.
12. Lng trng cha nhiu cht dinh dng v khong cht m lng trng trng. 24 s tht v thc phm ph hy nhng huyn thoi ni ting v n ung lnh mnh hnh nh k gi  Lng trng cha tt c cc vitamin v khong cht hu ch cn thit cho ch n ung cn bng. Tt nhin, lng trng trng tt hn nhiu cho ch n king, nhng nu bn cn nhiu cht dinh dng, lng l la chn ca bn. ng, n cha nhiu cholesterol hn ngi da trng, nhng ng qun rng cholesterol l cht dinh dng cn thit cho t bo ca bn.
S tht 9: Lng trng cha nhiu cht dinh dng v khong cht hn lng trng trng
Lng trng cha tt c cc vitamin v khong cht hu ch cn thit cho ch n ung lnh mnh. Tt nhin, lng trng trng tt hn nhiu cho ch n king, nhng nu bn cn nhiu cht dinh dng th lng l la chn tt.
15. t chung cha nhiu vitamin C m tri cy c mi. 24 s tht v thc phm ph hy nhng huyn thoi ni ting v n ung lnh mnh tin gi  tin gi  Mt qu t chung c trung bnh cha khong 0,005 oz vitamin C, gp 1,5 ln so vi mt qu cam trung bnh . Tiu xanh c t vitamin C - khong 0,004 oz, nhng v mi ngi cn t hn mt ngy nn bt k t chung no cng tt.
S tht 10: t chung cha nhiu vitamin C hn tri cy c mi
Khi nhc n thc phm giu vitamin C, nhiu ngi ngh ngay n tri cy c mi nh cam, qut, chanh... Tuy nhin s thc l mt qu t chung cha lng vitamin C, gp 1,5 ln so vi mt qu cam cng kch c.
20. Bnh quy c hi cho rng ca bn hn ko. 24 s tht v thc phm ph hy nhng huyn thoi ni ting v n ung lnh mnh tin gi  tin gi  tin gi  Chng ti s khng c gng thuyt phc bn rng ko khng gy hi cho rng ca bn. Nhng bn nn bit rng c nhiu sn phm khc c hi cho rng hn nhiu so vi ko. V d, bnh quy gin. Vn l, khng phi l ng ph hy rng - l axit. Khi bnh quy dnh vo rng, chng to ra mt mi trng tuyt vi cho vi khun sn sinh axit.
S tht 11: Bnh quy c hi cho rng ca bn hn ko
Thc t nhiu sn phm khc c hi cho rng hn nhiu so vi ko, v d nh bnh quy. Vn t ra l khng phi ng ph hy rng m l axit. Khi bnh quy dnh vo rng, chng to ra mt mi trng l tng cho vi khun sn sinh axit.
S tht 12: Mui bin hon ton ging vi mui n thng thng Mc d nhiu ngi ngh mui bin t nin tt hn nhng thc t n hon ton ging vi mui n thng thng. Mui n thng cha it, c b sung h tr tuyn gip.
S tht 12: Mui bin hon ton ging vi mui n thng thng
Mc d nhiu ngi ngh mui bin t nhin tt hn nhng thc t n hon ton ging vi mui n thng thng. Mui n thng cha it, c b sung h tr tuyn gip.

Photo

Ln top