Bo Thanh bt khc khi hi ng dn sao "V nh i con"

Trong bui hp bo ra mt phim "i mt m dng", lot sao "V nh i con": Ngh s nhn dn Trung Anh, Bo Hn, Quang Anh,... ti chc mng Bo Thanh - Quc Trng vi d n in nh ln ny.

Trong b phim i mt m dng, Bo Thanh ho thn thnh c ca s Lisa xinh p, v yu m bt chp tt c. y l mt vai din hon ton khc vi vai din Anh Th trong b phim V nh i con ca c. nh: ABC.
Trong b phim i mt m dng, Bo Thanh ho thn thnh c ca s Lisa xinh p, v yu m bt chp tt c. y l mt vai din hon ton khc vi vai din Anh Th trong b phim V nh i con ca c. nh: ABC.
Trong b phim i mt m dng, Bo Thanh ho thn thnh c ca s Lisa xinh p, v yu m bt chp tt c. y l mt vai din hon ton khc vi vai din Anh Th trong b phim V nh i con ca c. nh: ABC.
Trong b phim i mt m dng, Bo Thanh ho thn thnh c ca s Lisa xinh p, v yu m bt chp tt c. y l mt vai din hon ton khc vi vai din Anh Th trong b phim V nh i con ca c. nh: ABC.
B phim cng nh du s tr li ca cp i Quc Trng - Bo Thanh. C hai lin tc th hin s thn thit t trong phim ti ngoi i. nh: ABC.
B phim cng nh du s tr li ca cp i Quc Trng - Bo Thanh. C hai lin tc th hin s thn thit t trong phim ti ngoi i. nh: ABC.
B phim cng nh du s tr li ca cp i Quc Trng - Bo Thanh. C hai lin tc th hin s thn thit t trong phim ti ngoi i. nh: ABC.
c bit nht l s c mt ca nhng din vin trong b phim truyn hnh V Nh i Con, tc phm to nn cp i nh m V - Th (Quc Trng - Bo Thanh). Cp i chim ri Tomboyloichoi (Bo Hn) v Bo (Quang Anh) rt ho hng v ln u tin c tham d mt bui cng chiu phim in nh, li cn l phim in nh u tin ca ngi ch Bo Thanh.
c bit nht l s c mt ca nhng din vin trong b phim truyn hnh V Nh i Con, tc phm to nn cp i nh m V - Th (Quc Trng - Bo Thanh). Cp i chim ri Tomboyloichoi (Bo Hn) v Bo (Quang Anh) rt ho hng v ln u tin c tham d mt bui cng chiu phim in nh, li cn l phim in nh u tin ca ngi ch Bo Thanh.
c bit nht l s c mt ca nhng din vin trong b phim truyn hnh "V nh i con". Cp i chim ri Tomboyloichoi (Bo Hn) v Bo (Quang Anh) rt ho hng v ln u tin c tham d mt bui cng chiu phim in nh, li cn l phim in nh u tin ca ngi ch Bo Thanh. nh: ABC.
Bo Hn cho bit d mnh rt s ma, cha xem phim thy s nhng v l phim ca Bo Thanh nn s xem n ht. Khng nhng vy, c nng cn cho ko khn gi ra rp mua v xem phim, i li l ci m t tomboyloichoi.
Bo Hn cho bit d mnh rt s ma, cha xem phim thy s nhng v l phim ca Bo Thanh nn s xem n ht. Khng nhng vy, c nng cn cho ko khn gi ra rp mua v xem phim, i li l ci m t tomboyloichoi. nh: ABC.
Khi c hi v qu trnh thc hin b phim, o din Nht Trung (ngoi cng bn phi) rt cm n Bo Thanh v bay i bay v gia H Ni - Lt hon thnh b phim trong vng mt thng tri, c bit khi tri b bo. S nhit tnh ca cc din vin l iu khin anh rt cm kch.
Khi c hi v qu trnh thc hin b phim, o din Nht Trung (ngoi cng bn phi) rt cm n Bo Thanh v bay i bay v gia H Ni - Lt hon thnh b phim trong vng mt thng tri, c bit khi tri b bo. S nhit tnh ca cc din vin l iu khin anh rt cm kch. nh: ABC.
Trong khi , Quc Trng cng ln u tin bt m: Trng khng phi l ngi s ma, nhng c mt cnh quay di ma sut my ting  Lt khin Trng m nh v khng dm ng nu khng c tr l cng. Nhng v s din nn khng dm ni nn my m khng c tr l Trng nh chu trn vs ma. By gi khi phim chiu ri mi dm bt m cho mi ngi bit.
Trong khi , Quc Trng cng ln u tin bt m: Trng khng phi l ngi s ma, nhng c mt cnh quay di ma sut my ting Lt khin Trng m nh v khng dm ng nu khng c tr l cng. Nhng v s din nn khng dm ni nn my m khng c tr l Trng nh chu trn vs ma. By gi khi phim chiu ri mi dm bt m cho mi ngi bit.
Cng trong bui ra mt phim, n din vin Bo Thanh khng kim c nc mt khi gp li dn din vin ca phim V Nh i Con n chung vui cng mnh. C cho bit, v khi lm ra mt trong TPHCM, c khng c nhiu bn b n chung vui nn khi ra mt H Ni, thy mi ngi u n ng h mnh nn c cm thy rt xc ng. Bo Thanh chia s thm, bn thn c cng rt lo b phim s kh thuyt phc th trng min Bc, nhng c cng o din Nht Trung v ekip c gng ht sc, mong khn gi gp chn thnh.
Cng trong bui ra mt phim, n din vin Bo Thanh khng kim c nc mt khi gp li dn din vin ca phim V Nh i Con n chung vui cng mnh. C cho bit, v khi lm ra mt trong TPHCM, c khng c nhiu bn b n chung vui nn khi ra mt H Ni, thy mi ngi u n ng h mnh nn c cm thy rt xc ng. Bo Thanh chia s thm, bn thn c cng rt lo b phim s kh thuyt phc th trng min Bc, nhng c cng o din Nht Trung v ekip c gng ht sc, mong khn gi gp chn thnh.
Cng trong bui ra mt phim, n din vin Bo Thanh khng kim c nc mt khi gp li dn din vin V nh i con" n chung vui cng mnh. C cho bit, v khi lm ra mt trong Thnh ph H Ch Minh, c khng c nhiu bn b n chung vui nn khi ra mt H Ni, thy mi ngi u n ng h nn c cm thy rt xc ng. Bo Thanh chia s thm, bn thn c cng rt lo b phim s kh thuyt phc th trng min Bc, nhng c cng o din Nht Trung v ekip c gng ht sc, mong khn gi gp chn thnh.
i Mt m Dng l cu chuyn kinh d - hi, cm ng v tnh gia nh, m con c ra mt trong dp Tt Nguyn n. Vi s tham gia ca cc din vin c yu thch t Bc ch Nam nh Thu Trang, Quc Trng, Bo Thanh, NSND Ngc Giu, Trung Dn, NST Hu Chu, Hunh Uyn n, Ha Minh t, La Thnh, Ngn Chi Ti ngy 17, c ngy 18 v 19 thng 1 nm 2020, i Mt m Dng s c nhng sut chiu sm u tin phc v khn gi c nc. Sau , phim s chnh thc cng chiu t ngy 25/1/2020, tc ngy mng Mt Tt Canh T.
"i mt m dng" l cu chuyn kinh d - hi, cm ng v tnh gia nh, m con. Phim quy t cc din vin c yu thch t Bc ch Nam nh Thu Trang, Quc Trng, Bo Thanh, Phim s chnh thc cng chiu t ngy 25.1 (tc ngy mng mt Tt Canh T). nh: ABC.

Photo

Ln top