Bn trong ngi cha c hn 1.300 nm tui Tr Vinh

Vi tui i ln n hn 1.300 nm, cha Watsamrongek (TP. Tr Vinh, tnh Tr Vinh) khoc ln mnh mt v p c knh, v cng c o.

Cha Watsamrongek hin ta lc  phng 8, ngay st vng xoay tng i tnh Tr Vinh, l mt trong nhng ngi cha c nht trong h thng cha Khmer  Tr Vinh.  Cha c xy dng ln u tin vo nm 642, n nay  1.377 nm
Cha Watsamrongek ta lc phng 8, ngay st vng xoay tng i tnh Tr Vinh, l mt trong nhng ngi cha c nht trong h thng cha Khmer Tr Vinh. Cha c xy dng ln u tin vo nm 642, n nay 1.377 nm
Ngi cha khoc ln mnh mt v p c knh vi trc c o c trng ca ng bo dn tc Khmer
Ngi cha khoc ln mnh mt v p c knh vi trc c o c trng ca ng bo dn tc Khmer
Ngi cha khoc ln mnh mt v p c knh vi kin trc c o c trng ca ng bo dn tc Khmer.
Bia  v nhng bc tng ghi li s tch v c Pht Thch Ca Mu Ni
Bia  v nhng bc tng ghi li s tch v c Pht Thch Ca Mu Ni
Bia v nhng bc tng ghi li s tch v c Pht Thch Ca Mu Ni
Nhng ph iu mang m nt kin trc c o Khmer Nam B
Nhng ph iu mang m nt kin trc c o Khmer Nam B
Nhng ph iu mang m nt kin trc c o Khmer Nam B
Nhng ph iu mang m nt kin trc c o Khmer Nam B.
Kin trc tuyt p bn trong mt trai ng ca cha
Kin trc tuyt p bn trong mt trai ng ca cha
Kin trc tuyt p bn trong mt trai ng ca cha
Kin trc tuyt p bn trong mt trai ng ca cha.
Dy nh ny gi l cc (phin m c c theo ting Vit) l ni dnh cho cc s ca cha ngh ngi v sinh hot
Dy nh ny gi l cc (phin m c c theo ting Vit) l ni dnh cho cc s ca cha ngh ngi v sinh hot
Dy nh ny gi l cc (phin m c c theo ting Vit) l ni dnh cho cc s ca cha ngh ngi v sinh hot.

Photo

Ln top