Bi hi cnh xp hng ch n bn "chi" bt chp dch COVID-19

Thi gian ny, d khng t ngi n trnh ni cng cng, nhng hng bn ngan ni ting khu ph c H Ni (s 14, ng Trung Yn, inh Lit, Hon Kim) hay cn c bit n vi tn "bn ngan chi" lun trong tnh trng qu ti, thc khch rng rn xp hng.

Ngy 25.3, theo ghi nhn ca phng vin, bn trong khu ph c, nhp sng ca ngi dn t nhiu b nh hng do dch COVID-19. Qua quan st, nhiu hng qun tm dng hot ng.
C mt ti con ng nh Trung Yn, qun "bn ngan chi" nc ting m ngi dn t H thnh vn truyn tai nhau lun trong tnh trng qu ti thc khch.
Tri ngc vi tnh cnh chung ca nhiu ca hng ang ri vo tnh trng m, thm ch ng ca tm thi, qun "bn ngan chi" ti y vn tp np khch ra vo, xp hng di trn ra li i chung, ch i ti lt.
Theo mt ngi dn, nhiu hng qun quanh khu vc phi ct gim nhn vin, mi cho khch hng bng nhiu cch nhm cm c trong ma dch. Tuy nhin, dng nh qun bn ngan chi li min nhim. Rt ng khch, nht l bui tra. Nhiu hng qun xung quanh  m c ngn ng nhn khch xp hng ti qun bn ngan, mt ngi dn cho bit. c bit, mi ngy qun bn ngan chi tip v s lt khch hng, bn hng trm bt bn.
Theo mt ngi dn, nhiu hng qun quanh khu vc ny phi ct gim nhn vin, mi cho khch hng bng nhiu cch nhm cm c trong ma dch. Tuy nhin, dng nh qun bn ngan chi li min nhim."Rt ng khch, nht l bui tra. Nhiu hng qun xung quanh m c ngn ng nhn khch xp hng ti qun bn ngan - mt ngi dn cho hay.
c bit, mi ngy qun "bn ngan chi" tip v s lt khch hng, bn hng trm bt bn.
Ch Lin (mt thc khch tr ti ng a) chia s: "D kh e ngi n nhng ni ng ngi, v bn thn ngh thi gian ny qun bn s vng hn, nn mnh quyt nh gh qua qun. Nhng ng l ngoi sc tng tng v qu ng khch".
Cng theo mt s thc khch, din tch trong qun nh v ng ngi t tp khng eo khu trang, nhng v m th nc dng c ninh t xng ngan nn h vn bt chp nguy c ly lan ca bnh dch  tri nghim mn bn ngan chi ni ting.
Cng theo mt s thc khch, din tch trong qun nh v ng ngi t tp khng eo khu trang, nhng v m th nc dng c ninh t xng ngan nguyn cht nn h vn bt chp nguy c ly lan ca bnh dch tri nghim mn bn ngan chi ni ting.

Photo

Ln top