B i Bin phng "n rng, ng ni" i ma tun tra chng dch COVID-19

Hai thng kim sot ng bin, cc cn b, chin s B i Bin phng ln tri P Cung (Lng Sn) phi chia nhau ngh lng lu d chin trong rng ni thng xuyn tun tra, kim sot ng bin gii phc v cng tc phng,chng dch COVID-19.

n Bin phng Ba Sn l ni b i bin phng tnh Lng Sn qun l hn 40km ng bin gii vi rt nhiu ng mn, li m. ch ng trong cng tc phng, chng dch COVID-19, n Bin phng Ba Sn tin hnh dng 10 lu d chin, 3 lu cch ly tm t chc tun tra 24/24 gi ni khu vc bin gii cht chn, kim tra xut, nhp cnh ca c dn.
n Bin phng Ba Sn (x Cao Lu, huyn Cao Lc) l ni B i Bin phng tnh Lng Sn qun l hn 40km ng bin gii vi rt nhiu ng mn, li m. ch ng trong cng tc phng, chng dch COVID-19, n Bin phng Ba Sn tin hnh dng 10 lu d chin, 3 lu cch ly tm t chc tun tra 24/24 gi ni khu vc bin gii cht chn, kim tra xut, nhp cnh ca ngi dn.
T khi dng xong lu n nay, 3 cn b, chin s trong t tun tra ti ln tri P Cung thay phin nhau tc trc, tun tra ni bin gii ngn khng cho ngi dn nhp bin tri php qua mc bin gii 1179. Trong ln d chin ny, Trung t Nng Vn Tn v Trung t Hong Vn Ton s phi hp vi mt chin s dn qun t v duy tr tun tra trn tuyn bin gii 24/24 nhm ngn chn, pht hin nhng trng hp vt bin tri php.
T khi dng xong lu (ngy 31.1) n nay, 3 cn b, chin s trong t tun tra ti ln tri P Cung (thn P Cung, x Cao Lu, huyn Cao Lc - tip gip vi x Tri An, huyn Ninh Minh, thnh ph Sng T, khu t tr dn tc Choang tnh Qung Ty, Trung Quc) thay phin nhau tc trc, tun tra ni bin gii ngn khng cho ngi dn nhp bin tri php qua mc bin gii 1179. Trong ln d chin ny, Trung t Nng Vn Tn v Trung t Hong Vn Ton s phi hp vi mt chin s dn qun t v duy tr tun tra trn tuyn bin gii 24/24 nhm ngn chn, pht hin nhng trng hp vt bin tri php.
Do phi nhn nhim v tham gia bm bin trong cuc chin chng dch COVID-19 vi tinh thn chng dch nh chng gic nn n gi anh cng vi ng i vn cha c v nh. Mi giao tip vi gia nh u c lin h qua in thoi.
V phi nhn nhim v tham gia bm bin trong cuc chin chng dch COVID-19 vi tinh thn chng dch nh chng gic nn t Tt n gi anh Ton cng vi ng i vn cha c v nh. Mi giao tip vi gia nh u c lin h qua in thoi.
Tranh th lc rnh ri gi in v cho v con
Tranh th lc rnh ri v c sng in thoi,Trung t Hong Vn Tongi in v cho v con hi thm.
Vi a hnh him tr, i li kh khn nn vic vn chuyn thc phm, thc n v nhu yu phm khng h n gin vo nhng ngy ma. Nhng ba n, gic ng ti rng tr nn qu quen thuc vi cc cn b, chin s bin phng nh cc anh.
Vi a hnh him tr, i li kh khn nn vic vn chuyn thc phm, thc n v nhu yu phm khng h n gin vo nhng ngy ma. Nhng ba n, gic ng ti rng tr nn qu quen thuc vi cc cn b, chin s bin phng nh cc anh.
Vi a hnh him tr, i li kh khn nn vic vn chuyn thc phm v nhu yu phm khng h n gin vo nhng ngy ma. Nhng ba n, gic ng ti rng tr nn qu quen thuc vi cc cn b, chin s b i bin phng nh cc anh.
V iu kin ng s xa xi, cch tr, c ma ln nn ti khu vc ln tri xa khu dn c, s khng c in, nc. C nhng lc thi tit ma gi cng lm mt sng in thoi, anh em khng th lin lc c vi bn ngoi. Tuy nhin, trong thi gian va qua vi tinh thn, trch nhim nn cc chin s bin phng lun c gng vt qua nhng kh khn trc mt, b p nhng thiu thn v c s vt cht C Trung t Nng Vn Tn chia s.
V iu kin ng x xa xi, c ma ln nn ti khu vc ln tri xa khu dn c, s khng c in, nc. C nhng lc thi tit ma gi cng lm mt sng in thoi, anh em khng th lin lc c vi bn ngoi C Trung t Nng Vn Tn chia s vi phng vin Bo Lao ng.
Ni cc chin s b i bin phng dng ln tri ang phi i mt vi "3 khng", gm: khng nc sch, khng in v khng sng in thoi.
Trn ng i tun tra, Trung t Hong Vn Ton cho bit, mi ngy cc anh li thay phin nhau tun tra 2 ln vo bui sng v chiu. on ng tun tra d ch di hn 3,5km nhng do a hnh him tr, ng t trn trt nn c i c v ca mt ln tun tra s mt khong 2 ting ng h. D tri ma hay nng th cng phi m bo tin , quan st tng ngc ngch trn ng i m bo cng vic.
Trn ng i tun tra, Trung t Hong Vn Ton cho bit, mi ngy cc anh li thay phin nhau tun tra 2 ln. on ng tun tra d ch di hn 3,5km nhng do a hnh him tr, ng t trn trt nn c i c v ca mt ln tun tra s mt khong 2 gi ng h. D tri ma hay nng th cng phi m bo tin , quan st tng ngc ngch trn ng i m bo cng vic.
Con ng ly li, thi tit khc nghit l nhng g cc chin s b i bin phng tnh Lng Sn ang phi hng ngy i mt ch ng phng, chng dch COVID-19 t xa.
Con ng ly li, thi tit khc nghit l nhng g cc chin s b i bin phng tnh Lng Sn ang phi hng ngy i mt ch ng phng, chng dch COVID-19 t xa.
Con ng ly li, thi tit khc nghit l nhng g cc chin s b i bin phng tnh Lng Sn ang phi hng ngy i mt ch ng phng, chng dch COVID-19 t xa.
Theo Trung t Nng Vn Tn, nu pht hin, tip nhn cng dn nhp cnh tri php, n bin phng Ba Sn s phi hp vi cc lc lng chc nng ly li khai ban u, phn loi i tng; phi hp vi lc lng y t kim tra thn thit, sc khe, a vo khu cch ly theo quy nh; lm cng tc t tng, tuyn truyn, hng dn nhn dn phng chng dch bnh.
Theo Trung t Nng Vn Tn, nu pht hin, tip nhn cng dn nhp cnh tri php, n bin phng Ba Sn s phi hp vi cc lc lng chc nng ly li khai ban u, phn loi i tng; phi hp vi lc lng y t kim tra thn thit, sc khe, a vo khu cch ly theo quy nh; lm cng tc t tng, tuyn truyn, hng dn nhn dn phng chng dch bnh.
Do thi tit khc nghit, Trung t Ton v ng i phi tm cch thch nghi. Nhng ngy tri nng, Trung t Ton phi ly rut chn bng v cy c tranh ph ln ln tri, gim bt nhit . Cn nhng ngy tri lnh, c ma ro v ma , mi ngi li phi dng thm bt quy kn cc l h, ngn gi la v ma ht vo bn trong.
Do thi tit khc nghit, Trung t Ton v ng i phi tm cch thch nghi. Nhng ngy tri nng, Trung t Ton phi ly rut chn bng v cy c tranh ph ln ln tri, gim bt nhit . Cn nhng ngy tri lnh, c ma ro v ma , mi ngi li phi dng thm bt quy kn cc l h, ngn gi la v ma ht vo bn trong.
Khng c in vo bui ti nn nh sng ca chic n pin l th duy nht chiu sng h tr cc chin s b i bin phng lm nhim v. Trc s phc tp ca tnh hnh dch bnh, kh nng ly lan qua bin gii l rt ln nn n v lun ng vin cn b, chin s ch ng khc phc kh khn, nu cao tinh thn chng dch nh chng gic. C nhng ng ch trc t Tt n nay cha c v thm gia nh, nhng cc ng ch rt vui v hon thnh tt nhim v C Trung t Ton tm s.
Khng c in vo bui ti nn nh sng ca chic n pin l th duy nht chiu sng h tr cc chin s b i bin phng lm nhim v. C mt ti ln tri P Cung phng vin Bo Lao ng mi thy r s vt v ca cc cn b chin s b i bin phng ni bin gii gp phn kim sot tt trong cng tc phng, chng dch bnh COVID-19 ca Vit Nam.

Photo

Ln top