Bc ph iu gn 4 thp k b d b ti ng t Ch M H Ni

Bc ph iu ti ng t Ch M (Bch Mai, phng Trng nh, qun Hai B Trng, H Ni) tn ti gn 4 thp k qua, nay b d b phc v cho d n gii phng mt bng lm ng.

Nm ti ng t ng Minh Khai - Bch Mai, bc ph iu c hai mt l mt cng trnh tranh honh trng him hoi ca th H Ni, tuy nhin nay cng b d b.
Nm ti ng t ng Minh Khai - Bch Mai, bc ph iu c hai mt l mt cng trnh tranh ng ph honh trng him hoi ca th H Ni, tuy nhin nay b d b.
Bc ph iu qu ny l tc phm ca ho s tranh c ng Trng Sinh, c thc hin vo nhng nm 80 ca th k trc. Tc phm nguyn bn gm hai mt khc nhau, mt mt c thc hin bng k thut ghp gm, mt mt l bc ph iu v s on kt Cng - Nng - Tr.
Bc ph iu qu ny l tc phm ca ho s tranh c ng Trng Sinh, c thc hin vo nhng nm 80 ca th k trc. Tc phm nguyn bn gm hai mt khc nhau, mt mt c thc hin bng k thut ghp gm, mt mt l bc ph iu v s on kt Cng - Nng - Tr.
Khng ch l bc ph iu him hoi ca H Ni thi by gi, bc ph iu ny cn ghi du mc ca H Ni v thi sau chin tranh, xy dng ch ngha x hi. Tuy nhin, sng 24.3, bc ph iu b d b, ch cn li mt phn.
Khng ch l bc ph iu him hoi ca H Ni thi by gi, bc ph iu ny cn ghi du mc ca H Ni v thi sau chin tranh, xy dng ch ngha x hi. Tuy nhin, sng 24.3, bc ph iu b d b, ch cn li mt phn.
Khng ch l bc ph iu him hoi ca H Ni thi by gi, bc ph iu ny cn ghi du mc ca H Ni v thi sau chin tranh, xy dng ch ngha x hi. Sng 24.3, bc ph iu b d b, ch cn li mt phn.
Theo li k ca dn c quanh y, bc ph iu ny b d t tun trc phc v cho vic gii phng mt bng xy dng ng vnh ai 2 pht trin thnh ph.
Theo li k ca dn c quanh y, bc ph iu ny b d t tun trc phc v cho vic gii phng mt bng xy dng ng vnh ai 2 pht trin thnh ph.
B L Th Li (Bch Mai, H Ni) cho bit: Bc ph iu ny b d, dn y ai cng tic. N gn lin vi ngi dn y t bao lu nay ri. Nhng v s pht trin ca thnh ph th cng phi chu thi, bit lm sao c. Khng ch ngi dn sinh sng y lu, mt vi ngi i qua on ng ny khi dng n cng by t s tic nui.
B L Th Li (Bch Mai, H Ni) cho bit: Bc ph iu ny b d, dn y ai cng tic. N gn lin vi ngi dn y t bao lu nay ri. Nhng v s pht trin ca thnh ph cng phi chu thi, bit lm sao c. Khng ch ngi dn sinh sng y lu, mt vi ngi i qua on ng ny khi dng n cng by t s tic nui.
Theo ng Trng Thnh, con trai ca ho s Trng Sinh, anh ti xin php chnh quyn a phng c bo qun bc ph iu bng cch di di nguyn trng v em v trng by ti khu ring ca gia nh.
Theo ng Trng Thnh, con trai ca ha s Trng Sinh, anh ti xin php chnh quyn a phng c bo qun bc ph iu bng cch di di nguyn trng v em v trng by ti khu ring ca gia nh.
Bc tranh bng gm c ng Trng Thnh tho d v em v trng by ti gia nh.
Bc tranh bng gm c ng Trng Thnh tho d ton b v em v trng by ti gia nh.
Tuy nhin, bc ph iu c ng li cha th em v nguyn trng bi lm bng gch - mt cht liu kh di chuyn sau gn 40 nm tn ti. Sau khi b d b mt phn phc v d n gii to, ng Trng Thnh tip tc c kin ngh s tm cch bo qun v di di nt phn cn li ca bc ph iu trong vi ngy ti.
Tuy nhin, bc ph iu c ng li cha th em v nguyn trng bi lm bng gch - mt cht liu kh di chuyn sau gn 40 nm tn ti. Sau khi b d b mt phn phc v d n gii to, ng Trng Thnh tip tc c kin ngh s tm cch bo qun v di di nt phn cn li ca bc ph iu trong vi ngy ti.
Trao i vi Lao ng, ng Phm Ngc Hng - Ph Ch tch phng Trng nh (qun Hai B Trng) cho bit sau khi ng Trng Thnh c nguyn vng, phng v s ht sc h tr gia nh trong vic di di bc ph iu gm. Tuy nhin, bc ph iu bng gch, gia nh cha c kh nng di di, m bo tin ca vic gii phng mt bng, phng vn s phi tin hnh d b.
Trao i vi Lao ng, ng Phm Ngc Hng - Ph Ch tch phng Trng nh (qun Hai B Trng) cho bit sau khi ng Trng Thnh c nguyn vng, phng v s ht sc h tr gia nh trong vic di di hai mt ca bc ph iu. Bc gm hin c di di, cn i vi bc ph iu bng gch, m bo tin ca vic gii phng mt bng, phng vn s phi tin hnh d b nu gia nh khng c kh nng di di.


Photo

Ln top