o Nht Tn khoe sc n ma xun v

Hn 1 tun na mi ti Tt Nguyn n nhng nhiu vn o Nht Tn (H Ni) bung n khoe sc. Thi im ny l thi gian thch hp nht du khch ti y thng thc hoa o n.

Nhng ngy cn tt, lng trng o Nht Tn (H Ni) tr nn rc r khi hu ht cc cnh hoa n bung n xun.
Nhng h trng o y cho hay, lng Nht Tn trng nhiu nht cc loi o bch, o tht thn, o th, o phai. Nhng ngy ny, cc ch vn o lun c mt vn va chm sc o va ch khch ti mua.
Nhng bng hoa o khoe sc thu ht cc loi ong bm n tm mt.
Nhiu ch em xng xnh o di chp nhng b nh trc tt.
Vic o n sm cng tr thnh ni lo i vi ngi trng vn.
Nhng chuyn xe ch "ma xun" bt u ln ph, v cc con ng H Ni v cc tnh pha Bc. Theo b Lin: "Hoa o nm nay n sm hn d kin, nn ti tranh th mang i giao bn. Hy vng nhng chuyn hng gp phn nh cho khng kh ngy tt".
B ng Kim Lan (Hng Yn) cho hay: "Mi nm ti hay mua o gn nh, nhng nm nay 2 m con c vic tin ng nn tm xung tn vn c th chn cho mnh nhng cnh o p nht. Gi mua o vng r hn nhiu so vi mua gn nh".
Nhng gc o tip tc c ch vn ghp mt chun b cho Tt nm sau.

Photo

Ln top