Ga ngm Ba Son Metro s 1 "chy ua" vi thi gian kp v ch

Tng B1 v B2 ga Ba Sonthuctuyn Metro s 1(Bn Thnh C Sui Tin) ang c y nhanh tin thi cng vi mc tiu l shon thnh vo cui nm 2020.

D n xy dng tuyn ng st  th s 1 thnh ph H Ch Minh, tuyn Bn Thnh C Sui Tin vi chiu di 19,7km gm 2,6km i ngm v 17,1 km i trn cao, vi 14 nh ga bao gm 03 ga ngm v 11 ga trn cao c khi cng xy dng t thng 8 nm 2012.
D n xy dng tuyn ng st th s 1 thnh ph H Ch Minh, tuyn Bn Thnh C Sui Tin c tng chiu di 19,7km (2,6km i ngm v 17,1 km i trn cao), vi 14 nh ga (3 ga ngm v 11 ga trn cao), c khi cng xy dng t thng 8.2012.
Ga Ba Son l mt trong hai ga ngm ca gi thu CP1b thuc tuyn metro s 1 (Bn Thnh C Sui Tin), c thit k ngm di 240m, rng 34,5m, gm 2 tng: Tng 1: gm cc trang thit b phc v hnh khch (snh i, my bn v, cng thu ph t ng, ), phng hng dn thng tin cho hnh khch. Tng 2: l sn ga, ni c tu dng,   n v tr khch.
Ga Ba Son l mt trong hai ga ngm ca gi thu CP1b thuc tuyn Metro s 1 (Bn Thnh C Sui Tin), c thit k ngm di 240m, rng 34,5m, gm 2 tng: Tng 1: cc trang thit b phc v hnh khch (snh i, my bn v, cng thu ph t ng, ), phng hng dn thng tin cho hnh khch. Tng 2: l sn ga, ni c tu dng, n v tr khch.
Khc vi ga Ba Son, ga Nh ht Thnh ph gm 4 tng: tng B1 s c cc trang thit b phc v hnh khch (snh i, my bn v, cng thu ph t ng, ), phng hng dn thng tin cho hnh khch. 3 tng cn li ca ga Nh ht Thnh ph gm: tng 2 l sn ga, ni c tu dng,   n v tr khch; Tng 3 l tng trang thit b cho nhn vin ga, trung tm kim sot thm ha, khu vc ngh ngi v cc phng thit b in, my iu ha khng kh v h thng thng gi, phng c in (h thng bm nc thi), cc ng thng gi ca nh ga; Tng 4 l sn ga, ni c tu dng,   n v tr khch. n thng 4.2020, Ban Qun l ng st  th  hon thin c bn kin trc tng B1 ga Nh ht Thnh ph.
Khc vi ga Ba Son, ga Nh ht Thnh ph gm 4 tng: tng B1 s c cc trang thit b phc v hnh khch (snh i, my bn v, cng thu ph t ng, ), phng hng dn thng tin cho hnh khch. 3 tng cn li ca ga Nh ht Thnh ph gm: tng 2 l sn ga, ni c tu dng, n v tr khch; Tng 3 l tng trang thit b cho nhn vin ga, trung tm kim sot thm ha, khu vc ngh ngi v cc phng thit b in, my iu ha khng kh v h thng thng gi, phng c in (h thng bm nc thi), cc ng thng gi ca nh ga; Tng 4 l sn ga, ni c tu dng, n v tr khch. n thng 4.2020, Ban Qun l ng st th hon thin c bn kin trc tng B1 ga Nh ht Thnh ph.
Hin ban qun l ang tng tc thi cng cc hng mc tip theo ca d n nh: lp t h thng ng ray, h thng c in, thng tin tn hiu ... trn ton tuyn v lp t trang thit b, hon thin ti cc nh ga, m bo hon thnh 85% khi lng d n trong nm 2020, hng ti mc tiu phn u a d n vo vn hnh ng v tin ti vn hnh khai thc cui nm 2021.
Hin cc n v ang tng tc thi cng cc hng mc tip theo ca d n nh: lp t h thng ng ray, h thng c in, thng tin tn hiu... trn ton tuyn v lp t trang thit b, hon thin ti cc nh ga, m bo hon thnh 85% khi lng d n trong nm 2020, hng ti mc tiu phn u a d n vo vn hnh ng v tin ti vn hnh khai thc cui nm 2021.
Mi hnh ch U dn hon thin ti ga Ba Son.
Mi hnh ch U dn hon thin ti ga Ba Son.
c bit, ti tng hm B3  ga Nh Ht Thnh ph ang trong qu trnh lp t qut thng gi.
Trong khi , ti tng hm B3 ga Nh Ht Thnh ph ang trong qu trnh lp t qut thng gi.
Bn cnh , h thng ng thng gi c lp t song song.
Bn cnh , h thng ng thng gi c lp t song song.
Cc hng mc cn li Ban ang tip tc ch o nh thu tng tc thi cng hon thin cc tng B2, B3, B4 ga Nh ht Thnh ph; thi cng hon thin ga tng B1, B2 ga Ba Son v c bit y nhanh tin  thi cng khu vc li i b ngm, li ln xung s 1, s 2 ga Ba Son hon thnh vo cui nm 2020  c th phi hp bn giao mt bng khu vc ny cho d n cu Th Thim 2.
Cc hng mc cn li Ban ang tip tc ch o nh thu tng tc thi cng hon thin cc tng B2, B3, B4 ga Nh ht Thnh ph; thi cng hon thin ga tng B1, B2 ga Ba Son v c bit y nhanh tin thi cng khu vc li i b ngm, li ln xung s 1, s 2 ga Ba Son hon thnh vo cui nm 2020 c th phi hp bn giao mt bng khu vc ny cho d n cu Th Thim 2.

Photo

Ln top