Chc mng nm mi 2020
K nim 90 nm Ngy thnh lp ng

Gii tr m mn bi con ng y hong mai x Hu

Nhng ngy qua, vn hong mai dc ng L Dun (TP. Hu) n r to nn mt khung cnh tuyt p. Nhiu ngi tm ti y chp cho mnh nhng bc nh ng nht, c bit l gii tr.

D cn 2 tun na mi n Tt Nguyn n Canh T, nhng vn hong mai do Trung tm Cng vin cy xanh Hu qun l (ng L Dun, TP. Hu) n r.
Vn mai di nh nng vng cng thm ni bt khin nhng ai i qua on ng ny cng phi trm tr v mt nm mi c mt ln.
Vn mai di nh nng vng cng thm ni bt khin nhng ai i qua on ng ny cng phi trm tr v mt nm mi c mt ln.
Vn mai di nh nng vng cng thm ni bt khin nhng ai i qua on ng ny cng phi trm tr v mt nm mi c mt ln. nh: P.
Nhiu gia nh tm ti y la chn nhng gc mai p, chp cho mnh nhng tm hnh ng nht.
Nhiu gia nh tm ti y la chn nhng gc mai p, chp cho mnh nhng tm hnh ng nht.
Nhiu gia nh tm ti y la chn nhng gc mai p, chp cho mnh nhng tm hnh ng nht.
Nhiu gia nh tm ti y la chn nhng gc mai p, chp cho mnh nhng tm hnh ng nht.
c bit, nhiu bn tr trong trang phc o di truyn thng c c kip nhip nh chuyn nghip i theo chp nh. nh: P.
c bit, nhiu bn tr trong trang phc o di truyn thng c c kip nhip nh chuyn nghip i theo chp nh. nh: P.
c bit, nhiu bn tr trong trang phc o di truyn thng c c kip nhip nh chuyn nghip i theo chp nh. nh: P.
c bit, nhiu bn tr trong trang phc o di truyn thng c c kip nhip nh chuyn nghip i theo chp nh. nh: P.
c bit, nhiu bn tr trong trang phc o di truyn thng c c kip nhip nh chuyn nghip i theo chp nh. nh: P.
V p vn mai cn thu ht nhiu tr em, nhng ngi ln tui. nh: P.
V p vn mai cn thu ht nhiu tr em, nhng ngi ln tui. nh: P.
Vn hong mai c 150 gc, khng c ai bo v nhng nhng ngi n y u c chung mt thc l ch chp nh ch khng xy xa tnh trng ngt hoa, b cnh. nh: P.
Vn hong mai c 150 gc, khng c ai bo v nhng nhng ngi n y u c chung mt thc l ch chp nh ch khng xy xa tnh trng ngt hoa, b cnh. nh: P.
Vn hong mai c 150 gc, khng c ai bo v nhng nhng ngi n y u c chung mt thc l ch chp nh ch khng xy xa tnh trng ngt hoa, b cnh. nh: P.

Photo

Ln top