Hoa Tt nhn nhp "xung ph" trn cc tuyn ng Cn Th

Hoa king Tt t cc ni c tp kt v trung tm qun Ninh Kiu (TP.Cn Th) chun b bn Tt bt u nhp nhp. Nhiu loi hoa king mi l a ra th trng TP.Cn Th trong dp Tt Canh T 2020 sp cn k.

Khng kh Tt sp v ti TP.Cn Th nh c cc loi hoa xung ng. nh: Thnh Nhn
T chiu ti ngy 13, sng ngy 14.1, khng kh vn chuyn, mua bn hoa Tt trung tm TP.Cn Th bt u si ni, nhn nhp. nh: Thnh Nhn
Khng kh vn chuyn, mua bn hoa Tt trung tm TP.Cn Th bt u si ni, nhn nhp. Dc theo cc tuyn ng Hai B Trng, Trn Vn Hoi, Chu Vn Lim, Hunh Cng, Hong Vn Th, Nguyn An Ninh hoa qu t cc tnh bt u v tp np. nh: Thnh Nhn
Khng kh vn chuyn, mua bn hoa Tt trung tm TP.Cn Th bt u si ni, nhn nhp. Dc theo cc tuyn ng Hai B Trng, Trn Vn Hoi, Chu Vn Lim, Hunh Cng, Hong Vn Th, Nguyn An Ninh hoa qu t cc tnh bt u v tp np. nh: Thnh Nhn
Dc theo cc tuyn ng Hai B Trng, Trn Vn Hoi, Chu Vn Lim, Hunh Cng, Hong Vn Th, Nguyn An Ninh hoa king t cc tnh bt u v tp np. nh: Thnh Nhn
Cc nh vn cho bit, nm nay, thi tit khng thun li nn ngi dn trng hoa b tht v cy cht nhiu. iu ny cng ng ngha vi vic hoa Tt nm nay gi cao hn so vi nm trc. nh: Thnh Nhn
Cc nh vn cho bit, nm nay, thi tit khng thun li nn ngi dn trng hoa b tht v cy cht nhiu. iu ny cng ng ngha vi vic hoa Tt nm nay gi cao hn so vi nm trc. nh: Thnh Nhn
Cc nh vn cho bit, nm nay, thi tit khng thun li nn ngi dn trng hoa b tht v cy cht nhiu. iu ny cng ng ngha vi vic hoa Tt nm nay gi cao hn so vi nm trc. nh: Thnh Nhn
Khu vc bn Ninh Kiu l si ni nht vi hng trm gian hng by bn nhiu loi hoa king a dng v chng loi. Trong ch lc l ly (bch hp), pha l, mai vng, vn th, cc, d yn tho, xng rng. nh: Thnh Nhn
Khu vc bn Ninh Kiu l si ni nht vi hng trm gian hng by bn nhiu loi hoa king a dng v chng loi. Trong ch lc l ly (bch hp), pha l, mai vng, vn th, cc, d yn tho, xng rng. nh: Thnh Nhn
Khu vc bn Ninh Kiu l si ni nht vi hng trm gian hng by bn nhiu loi hoa king a dng v chng loi. Trong ch lc l ly (bch hp), pha l, mai vng, vn th, cc, d yn tho, xng rng,... nh: Thnh Nhn
Anh Phng Thanh Tun (qu TP.Cn Th), ch sp hoa king nm trn ng Hai B Trng, TP.Cn Th cho bit: Th trng cy king nm nay nhn nhp hn nm ri. Nm nay, anh vn chuyn cy pht ti ging long mua t H Ni v gia cng vo chu v bn TP.Cn Th. nh: Thnh Nhn
Anh Phng Thanh Tun (qu TP.Cn Th), ch sp hoa king nm trn ng Hai B Trng, TP.Cn Th cho bit th trng cy king nm nay nhn nhp hn nm ri. Nm nay, anh vn chuyn cy pht ti ging long mua t H Ni v gia cng vo chu v bn TP.Cn Th. nh: Thnh Nhn
c bit l da ti dt vng, pht ti ging long v mai c ngi dn Cn Th vn chuyn t tnh khc em v bn TP.Cn Th. Gi mi chu mai vi gi trung bnh 500.000 ng, cn pht ti ging long c gi t 1 - 3 triu ng. nh: Thnh Nhn
c bit l da ti dt vng, pht ti ging long v mai c ngi dn Cn Th vn chuyn t tnh khc em v bn TP.Cn Th. Gi mi chu mai vi gi trung bnh 500.000 ng, cn pht ti ging long c gi t 1 - 3 triu ng. nh: Thnh Nhn
c bit l da ti dt vng, pht ti ging long v mai c ngi dn Cn Th vn chuyn t tnh khc em v bn TP.Cn Th. Gi mi chu mai vi gi trung bnh 500.000 ng, cn pht ti ging long c gi t 1 - 3 triu ng. nh: Thnh Nhn
c bit l da ti dt vng, pht ti ging long v mai c vn chuyn t tnh khc v bn TP.Cn Th. Gi mi chu mai vi gi trung bnh 500.000 ng, cn pht ti ging long c gi t 1 - 3 triu ng. nh: Thnh Nhn
Ch Nguyn Nh Nguyn (qu Vnh Long) cho bit: Mc d cui nm bn rn nhng hm nay phi tranh th mua trang tr nh ca sm. 2 chu hoa giy mi mua vi gi 1,5 triu ng. Tuy gi cy king nm nay cao hn nm trc nhng gia nh cng sn sng mc ti mua sm n mt nm mi an lnh. nh: Thnh Nhn
Ch Nguyn Nh Nguyn (qu Vnh Long) cho bit: Mc d cui nm bn rn nhng hm nay phi tranh th mua trang tr nh ca sm. 2 chu hoa giy mi mua vi gi 1,5 triu ng. Tuy gi cy king nm nay cao hn nm trc nhng gia nh cng sn sng mc ti mua sm n mt nm mi an lnh. nh: Thnh Nhn

Photo

Ln top