Li kim cng ct sn b tng tng 18 ta nh 8B L Trc nh th no?

Ngy 20.5, n v thi cng tin hnh ct sn b tng tng 18 ca ta nh8B ph L Trc(Ba nh, H Ni) trong giai on 2 ca vic tho d.

Sng cng ngy, n v thi cng  tin hnh ct sn b tng ca tng 18 ta 8B ph L Trc trong giai on 2 ca vic tho d.
Sng 20.5, n v thi cng tin hnh ct sn b tng ca tng 18 ta 8B ph L Trc trong giai on 2 ca vic tho d.
n v tho d  huy ng hng chc cng nhn, phi hp vi n v gim st tin hnh lp h thng gio , ct nc tng 18.
Huy ng hng chc cng nhn, phi hp vi n v gim st tin hnh lp h thng gio , ct nc tng 18.
Lc lng cng ch sai phm ca ta nh 8B L Trc bt u tin hnh ph d mi tng 18 ca cng trnh. Theo k hoch, trong thng 9, vic "ct ngn"cng trnh gy nhiu tranh ci ny s hon tt.
Trn tng 19, h thng my ct b tng c trang b li ct kim cng trong cng tc ph d mt sn.
Trn tng 19, h thng my ct b tng c trang b li ct kim cng trong cng tc ph d mt sn.
Cc l khoan b tng
Cc l khoan b tng
Cc l khoan b tng c cng nhn mc ni vi tm sn cng cu thp trc khi tin hnh ct.
Li ct c lm t hn hp ht kim cng nhn to vi bt kim loi s mang li hiu qu ti a
Li ct c lm t hn hp ht kim cng nhn to vi bt kim loi s mang li hiu qu ti a
Cn cnh li ca kim cng ct sn b tng tng 18 to nh 8B L Trc.
Cn cnh li ca kim cng ct sn b tng tng 18 to nh 8B L Trc.
Trc tip c mt n c, ch o cng nhn, ng Trng Vn Hi - Ch tch HQT Cng ty c phn xy dng Bc Nam cho bit: n v s dng h thng gio , gio chn tuyt i an ton v my ct c ln gn li kim cng  tho d nc tng 18. Nu khng xy ra s c g khch quan th trong 120 ngy, chng ti s hon thnh tho d tng 18 v tip tc trnh phng n  tham gia tho d tng 17 nu c ph duyt.
Trc tip c mt n c, ch o cng nhn, ng Trng Vn Hi - Ch tch HQT Cng ty c phn xy dng Bc Nam cho bit: n v s dng h thng gio , gio chn tuyt i an ton v my ct c ln gn li kim cng tho d nc tng 18. Nu khng xy ra s c g khch quan th trong 120 ngy, chng ti s hon thnh tho d tng 18 v tip tc trnh phng n tham gia tho d tng 17 nu c ph duyt.


Photo

Ln top