Mn nhn vi v p trng tn ca nhng b m trn khp th gii

D c con nhng v p trng tn ca nhng b m trn th gii vn khin nhiu ngi ngm nhn phi ngng m, theoNG - National Geographic.

B m vi v p tao nh trong trang phc truyn thng  khu vc Mn Chu, Trung Quc. nh: NG
B m vi v p tao nh, ng nt sc so trong trang phc truyn thng khu vc Mn Chu, Trung Quc. nh: NG
B m cng con gi trn i thin ca bang Arizona, M. nh: NG
V p rt th v thanh thot vi dng ngi cao ca b m M. nh: NG
B m trong trang phc truyn thng ca ngi Mng C. nh: NG
B m trong trang phc truyn thng ca ngi Mng C. nh: NG
V p du dng, t nhin ca b m trn o Java, Indonesia. nh: NG
V p du dng, t nhin ca b m trn o Java, Indonesia. nh: NG
V p mc mc ca b m  min sn cc Indonesia. nh: NG
V p mc mc ca b m min sn cc Indonesia. nh: NG
Vi nc da nu ca Ceylonese (by gi l Sri Lanka), b m  quc gia Nam  tot ln v p dn d, ti tr. nh: NG
Vi nc da nu ca Ceylonese (by gi l Sri Lanka), b m quc gia Nam tot ln v p dn d, ti tr. nh: NG
D ch l din gc nghing trong nc nh en trng, nhng c gi c th cm nhn c nc da trng, v p thanh t ca b m  vng cao nguyn ca Thy S. nh: NG
D ch l din gc nghing trong nc nh en trng, nhng c gi c th cm nhn c nc da trng, v p thanh t ca b m vng cao nguyn ca Thy S. nh: NG
Trong trang phc truyn thng cng vi mi tc sng c trng, nhan sc ca nhng ngi ph n tnh Vn Nam, Trung Quc lun mang li cm gic tht th v mc mc cho ngi i din. nh: NG
Trong trang phc truyn thng cng vi mi tc sng c trng, nhan sc ca nhng ngi ph n tnh Vn Nam, Trung Quc lun mang li cm gic tht th v mc mc cho ngi i din. nh: NG
Thot nhn qua, mi ngi s lm tng y l ngi ph n Vit Nam vi hnh nh u con quen thuc. Tuy nhin, trong nh li l ngi ph n Nht Bn thi xa. nh:NG
Thot nhn qua, mi ngi s lm tng y l ngi ph n Vit Nam vi hnh nh u con quen thuc. Tuy nhin, trong nh li l ngi ph n Nht Bn thi xa. nh:NG
B m Tingian tot ln v p khe khon ca vng o Luzon, Phillipines. nh: NG
B m Tingian tot ln v p khe khon ca vng o Luzon, Phillipines. nh: NG
Ngoi nhng ng nt sc so trn gng mt, b m Peru ny cn s hu ng sng mi m rt nhiu ngi ph n khc trn th gii m c. nh: NG
Ngoi nhng ng nt sc so trn gng mt, b m Peru ny cn s hu ng sng mi thng m rt nhiu ngi ph n khc trn th gii m c. nh: NG

Photo

Ln top