Chc mng nm mi 2020
K nim 90 nm Ngy thnh lp ng

Mc s th nhng gc mai khng, c tn "l" ti hi thi mai vng

Hng trm cy mai vi th c, cng vi nhng tn gi c mt khng hai c quy t ti hi thi Mai vng th x An Nhn (Bnh nh).

T th chi tao nh, thng thc ci p t nhng cnh mai vng mi khi Xun v Tt n. Vo nhng nm 80 ca th k trc nhng ngi chi mai  Nhn An (th x An Nhn)  su tm, nghin cu lai to nhng ging mai vng nhiu cnh, cng vi  l to dng th trc hnh thp vi nhng nt ring nh n cnh, tha l, gc b, ngn chi,... c nhiu ngi u thch tm mua.
T th chi tao nh, thng thc ci p, vo nhng nm 80 ca th k trc nhng ngi chi mai Nhn An (th x An Nhn) su tm, nghin cu, lai to nhng ging mai vng, cng vi l to dng th trc hnh thp vi nhng nt ring nh n cnh, tha l, ngn chi,... c nhiu ngi u thch tm mua. nh: N.T
Qua nhiu nm xy dng v pht trin n nay trn a bn th x An Nhn khong 3000 h trng mai vi din tch khong 145 ha. V vy, th x An Nhn c mnh danh l th ph mai vng ca min Trung.
Qua nhiu nm xy dng v pht trin, n nay trn a bn th x An Nhn c khong 3000 h trng mai vi din tch trn 145ha. V vy, th x An Nhn c mnh danh l th ph mai vng ca min Trung.nh: N.T
Cho nn Hi thi Mai vng c t chc vi mong mun qung b rng ri hn na gi tr ngh thut,  ngha cy mai vng.
Hi thi Mai vng c t chc vi mong mun qung b rng ri hn na gi tr ngh thut, ngha cy mai vng.nh: N.T
Theo ng Nguyn Vn Hng (49 tui, phng Nhn Ha, th x An Nhn) cho hay, y l ln u tin hi thi Mai vng c t chc. Hi thi l ni  cc nh vn giao lu hc hi kinh nghim. nh: N.T
Theo ng Nguyn Vn Hng (49 tui, phng Nhn Ha, th x An Nhn), y l ln u tin hi thi Mai vng c t chc. Hi thi l ni cc nh vn giao lu hc hi kinh nghim. nh: N.T
Theo ng Nguyn Vn Hng (49 tui, phng Nhn Ha, th x An Nhn) cho hay, y l ln u tin hi thi Mai vng c t chc. Hi thi l ni  cc nh vn giao lu hc hi kinh nghim.
"Ti hi thi ln ny ti mang ti 3 cy mai vi tn gi: V n chn di, Khng long bo cha,...Ti mong mun Hi thi s c t chc hng nm qung b thng hiu mai vng Bnh nh n vi ng o ngi dn" - ng Hng ni thm.
Nhiu ngh nhn mang ti hi thi cc chu mai c nin i n vi chc nm tui.
Nhiu ngh nhn mang ti hi thi cc chu mai c nin i n vi chc nm tui.
Nhiu cy c chiu cao hn gn 2 mt, c bit cc tc phm mai Bonsai c nhiu dng th c o, l mt v c nhiu ging hoa mai qu him.
Nhiu cy c chiu cao hn gn 2 mt, c bit cc tc phm mai Bonsai c nhiu dng th c o, l mt, c nhiu ging hoa mai qu him.
Hi thi Mai vng  Bnh nh thu ht ng o ngi dn n tham quan.
Hi thi Mai vng Bnh nh thu ht ng o ngi dn n tham quan.
Nhn hiu mai vng Nhn An  c Cc S hu tr tu (B Khoa hc v Cng ngh) cp giy chng nhn vo nm 2012.
Nhn hiu mai vng Nhn An c Cc S hu tr tu (B Khoa hc v Cng ngh) cp giy chng nhn vo nm 2012.
Th trng tiu th cy mai vng An Nhn khng ch trong tnh Bnh nh m cn m rng ra cc tnh thnh trn khp c nc.
Th trng tiu th cy mai vng An Nhn khng ch trong tnh Bnh nh m cn m rng ra cc tnh thnh trn khp c nc.

Photo

Ln top