Nhp sng tp np ang hi sinh tr li nc Php

Trn 1 tun k t khi nc Php bt u ni lng cc bin php phong to vo ngy 11.5, cuc sng tp np trc y ca ngi dn Php ang dn hi sinh tr li.

Ca s c tng hoa sau biu din trn ng ph th Paris ngy 17.5, trn 1 tun sau ni lng phong to Php. nh: AFP
Ca s c tng hoa sau bui biu din trn ng ph th Paris ngy 17.5, trn 1 tun sau ni lng phong to Php. nh: AFP
Ngi dn ra ngoi cho thuyn v vui chi trn bi c ti h Dausmenil trong rng Vincennes Paris, ngy 17.5. nh: AFP
Ngi dn ra ngoi cho thuyn v vui chi trn bi c ti h Dausmenil trong rng Vincennes Paris, ngy 17.5. nh: AFP
Ngi dn tn hng nh mt tri trc i phun nc ti Place Royale, Nantes, min ty nc Php, ngy 16.5. nh: AFP
Ngi dn tn hng nh mt tri trc i phun nc ti Place Royale, Nantes, min ty nc Php, ngy 16.5. nh: AFP
Ton cnh bui Thnh l ngy ch nht t chc ti mt bi u xe ngoi tri do c Gim mc ch tr, c s tham gia ca 500 gio dn ngi trong xe ca h khi h tham d thnh l ngoi tri c t chc ti mt bi u xe vo ngy 17.5. nh: AFP
Ton cnh bui Thnh l ngy ch nht t chc ti mt bi u xe ngoi tri do c Gim mc ch tr, c s tham gia ca 500 gio dn ngi trong xe hi vo ngy 17.5. nh: AFP
Ngi dn n nc i b v i xe p dc theo b h Annecy ti Annecy, Php, ngy 17.5. nh: AFP
Ngi dn n nc i b v i xe p dc theo b h Annecy ti Annecy, Php, ngy 17.5. nh: AFP
Mt gia nh ang chn qun o mt ca hng thuc khu ch Givors. Php, ngy 17.5. nh: AFP
Mt gia nh ang chn qun o mt ca hng thuc khu ch Givors, Php, ngy 17.5. nh: AFP
Mt nhn vin nh hng ang i giao n trong mt khu ph ch tri Paul Bert Serpette Saint-Ouen, ngoi Paris, ngy 16.5. nh: AFP
Mt nhn vin nh hng ang i giao n trong mt khu ph ch tri Paul Bert Serpette Saint-Ouen, ngoi Paris, ngy 16.5. nh: AFP
Ngi mua xp hng trc mt ca hiu trn ng ph Rue de Rivolie Paris, 16.5. nh: AFP
Ngi mua xp hng trc mt ca hiu trn ng ph Rue de Rivolie Paris, 16.5. nh: AFP
Ngi dn gh thm khu mua sm Rue de Vesle Reims, min bc nc Php, ngy 16.5. nh: AFP
Ngi dn gh thm khu mua sm Rue de Vesle Reims, min Bc nc Php, ngy 16.5. nh: AFP
 Khch tham quan ti Nh th c B Reims, min bc nc Php, ngy 16.5. nh: AFP
Khch tham quan ti Nh th c B Reims, min Bc nc Php, ngy 16.5. nh: AFP

Photo

Ln top