Nhng biu cm "kh " ca ng vt khin bn phi bt ci

Theo CNN, di y l nhng bc nh bt c khonh khc m nhng con ng vt c biu cm "kh ", khin bn phi bt ci.

Nhng bc nh l nhng tc phm xut sc nht c trong "Comedy Wildlife Photography Awards 2020" - cuc thi nh quc t dnh cho nhng ngi nghip d v chuyn nghip nm 2020 - tnh n thi im hin ti.

Mt con nai ang l li nh mun tru tc i phng  Estonia. nh: Alvin Tarkmees
Mt con nai ang l li nh mun tru tc i phng Estonia. nh: Alvin Tarkmees/Comedy Wildlife Photography Awards 2020
Con c  trn o Vancouver, Canada, ngi trn mt cnh cy nh trng ging nh va tri qua mt m kh khn hoc mt m tuyt nht trong i. nh: Anthony Bucci
Con c trn o Vancouver, Canada, ngi trn mt cnh cy nh trng ging nh va tri qua mt m kh khn hoc mt m tuyt nht trong i. nh: Anthony Bucci/Comedy Wildlife Photography Awards 2020
Mt con ri c bin nh ang ci khc khch khi  trn vnh Morro, California. nh: David DesRochers
Mt con ri c bin nh ang ci khc khch khi trn vnh Morro, California. nh: David DesRochers/Comedy Wildlife Photography Awards 2020
Mt con gu nu ang c gng nhy nht trn ct  h Clarke, Alaska. nh: Janet Miles
Mt con gu nu ang c gng nhy nht trn ct h Clarke, Alaska. nh: Janet Miles/Comedy Wildlife Photography Awards 2020
Hai ch s t nh ang tham gia vo trn u boxing trong ming ni la Ngorongoro, Tanzania. nh: Yarin Klein
Hai ch s t nh ang tham gia vo trn u boxing trong ming ni la Ngorongoro, Tanzania. nh: Yarin Klein/Comedy Wildlife Photography Awards 2020
H m con chun b gm tai h m m  Masai Mara, Kenya. nh: Manoj Shah
H m con chun b gm tai h m m Masai Mara, Kenya. nh: Manoj Shah/Comedy Wildlife Photography Awards 2020
Hai ngi bn nga vn cng nhau vui ci, tn hng cuc sng  Cng vin quc gia Nairobi, Kenya. nh: Tanvir Ali
Hai ngi bn nga vn cng nhau vui ci, tn hng cuc sng Cng vin quc gia Nairobi, Kenya. nh: Tanvir Ali/Comedy Wildlife Photography Awards 2020
Hai con chim yu ang u ym nhau trong Cng vin Quc gia Tarangire, Tanzania. nh: Thomas Grigoleit
Hai con chim yu ang u ym nhau trong Cng vin Quc gia Tarangire, Tanzania. nh: Thomas Grigoleit/Comedy Wildlife Photography Awards 2020
Mt s thi im trong nm, chim hng hc c tr  h Magadi, Serengeti v y l lc bn c th thy chng bay ln ri li h cnh... Hoc ch n gin l chng ang c tnh tru a bn. nh: Tommy Mees
Mt s thi im trong nm, chim hng hc c tr h Magadi, Serengeti v y l lc bn c th thy chng bay ln ri li h cnh... Hoc ch n gin l chng ang c tnh tru a bn. nh: Tommy Mees/Comedy Wildlife Photography Awards 2020

Photo

Ln top