Nhng hnh nh trc gi khai mc SEA Games 30

L khai mc SEA Games 30s c bt u vo lc 18h00ngy 30.11 ti nh thi u Philippines Arena.

L khai mc s din ra vo 18h00 ti ngy 30.11 ti nh thi u trong nh Philippines Arena  th  Manila vi sc cha 55.000 ch.
L khai mc s din ra vo 18h00 ti ngy 30.11 ti nh thi u trong nh Philippines Arena th Manila vi sc cha 55.000 ch.
on th thao cc nc  bt u n nh i u d l khai mc.
on th thao cc nc bt u n nh thi u d l khai mc.
Ca kim sot an ninh cc on th thao v khn gi n d l khai mc SEA Games 30.
Ca kim sot an ninh cc on th thao v khn gi n d l khai mc SEA Games 30.
SEA Games 30 s c t chc ti 4 thnh ph ln ca Philippines l New Clark City, Subic, Manila v Tagaytay. Tng cng c 11 quc gia ti ng Nam  tham gia gm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lo, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thi Lan, ng Timor v Vit Nam.
SEA Games 30 s c t chc ti 4 thnh ph ln ca Philippines l New Clark City, Subic, Manila v Tagaytay. Tng cng c 11 quc gia ti ng Nam tham gia gm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lo, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thi Lan, ng Timor v Vit Nam.
Nhng hnh nh ca quc k Vit Nam  xut hin ti nh i u Philippines Arena.
Nhng hnh nh ca quc k Vit Nam xut hin ti nh i u Philippines Arena.
Cc c ng vin Thi Lan xut hin kh ng trc gi G.
Cc c ng vin Thi Lan xut hin kh ng trc gi G.
Do s lng phng vin vo l khai mc b gii hn vi tng on th thao nn nhiu phng vin Vit Nam phi mua v vo d l khai mc. on th thao Vit Nam cng tng 16 v mi cho cc phng vin c th vo tc nghip.
Do s lng phng vin vo l khai mc b gii hn vi tng on th thao nn nhiu phng vin Vit Nam phi mua v vo d l khai mc. on th thao Vit Nam cng tng 16 v mi cho cc phng vin c th vo tc nghip.
Do tnh trng tc ng  Philippines, nhiu i tuyn ca on th thao Vit Nam s khng tham d l khai mc SEA Games 30  m bo iu kin sc kho thi u ngy hm sau.
Do tnh trng tc ng Philippines, nhiu i tuyn ca on th thao Vit Nam s khng tham d l khai mc SEA Games 30 m bo iu kin sc kho thi u ngy hm sau.
Bn trong nh thi u Philippines Arena  sn sng cho l khai mc. nh: DP
Bn trong nh thi u Philippines Arena sn sng cho l khai mc.

Photo

Ln top