Philippines dng 1.000 lu cho cho ngi v gia c phng dch COVID-19

Nhng ngi v gia c Philippines c Chnh quyn Manila dng lu thnh ch tm mt sn bng r c mi che. y l mt trong s bin php nhm ngn chn dch COVID-19 ly lan.

Manila hn ch ngi ra ng t 19h n 5h sng hm sau ngn ly lan ca dch COVID-19. Lnh ny s c hiu lc t 15.3, cng lc vi quyt nh ng ca Manila ca Tng thng Rodrigo Duterte. Trong thi gian gii nghim, khong 12 triu ngi ti khu vc th Philippines khng c ra ngoi, tr i lm, mua nhu yu phm hoc n cc c s y t. nh: PhilStar.
Manila hn ch ngi ra ng t 19h n 5h sng hm sau ngn ly lan ca dch COVID-19. Lnh ny s c hiu lc t 15.3, cng lc vi quyt nh ng ca Manila ca Tng thng Rodrigo Duterte. Trong thi gian gii nghim, khong 12 triu ngi ti khu vc th Philippines khng c ra ngoi, tr i lm, mua nhu yu phm hoc n cc c s y t. nh: PhilStar.
Nhm n lc ngn chn s ly lan ca virus SARS-CoV-2, khu tr tm trn c dng ln thnh ni tm thi cho ngi v gia c ca nc thnh. nh: Tn Hoa X.
Nhm n lc ngn chn s ly lan ca virus SARS-CoV-2, khu tr tm trn c dng ln thnh ni tm thi cho ngi v gia c ca nc ny. nh: Tn Hoa X.
Khu lu nm trong khu lin hp th thao Delpan Manila. nh: PhilStar.
Khu lu nm trong khu lin hp th thao Delpan Manila. nh: PhilStar.
Din tch ca lu kh rng ri v, thoi mi. Ngi v gia c c th mt mnh hoc cng gia nh. nh: Xinhua.
Din tch ca lu kh rng ri, thoi mi. Ngi v gia c c th mt mnh hoc cng gia nh. nh: Xinhua.
Cc khu lu dng st nhau tit kim din tch. Tuy nhin, vn m bo hn ch s ly lan n mc ti a bi chng c ngn cch nhau bi cc tm che. nh: Reuters.
Cc khu lu dng st nhau tit kim din tch. Tuy nhin, vn m bo hn ch s ly lan n mc ti a bi chng c ngn cch nhau bi cc tm che. nh: Reuters.
Cho n nay, s ca nhim v t vong Philippines vn khng ngng tng. Tnh n sng 25.3, Philippines ghi nhn c ca t vong trong tng s ca nhim. nh: Tn Hoa X.
Cho n nay, s ca nhim v t vong Philippines vn khng ngng tng. Tnh n ht ngy 24.3, Philippines ghi nhn c 35 ca t vong trong 552 tng s ca nhim.nh: Tn Hoa X.
c bit, chnh quyn dng khong 1.000 ch nm dnh cho ngi v gia c. nh: Tn Hoa X.
c bit, chnh quyn dng khong 1.000 ch nm dnh cho ngi v gia c. nh: Tn Hoa X.
Trc , Manila hn ch ngi ra ng t 19h n 5h sng hm sau ngn ly lan ca dch COVID-19. Lnh ny s c hiu lc t 15.3, cng lc vi quyt nh ng ca Manila ca Tng thng Rodrigo Duterte. Trong thi gian gii nghim, khong 12 triu ngi ti khu vc th Philippines khng c ra ngoi, tr i lm, mua nhu yu phm hoc n cc c s y t.nh: Tn Hoa X.
Trc , Manila hn ch ngi ra ng t 19h n 5h sng hm sau ngn ly lan ca dch COVID-19. Lnh ny s c hiu lc t 15.3, cng lc vi quyt nh ng ca Manila ca Tng thng Rodrigo Duterte. Trong thi gian gii nghim, khong 12 triu ngi ti khu vc th Philippines khng c ra ngoi, tr i lm, mua nhu yu phm hoc n cc c s y t. nh: Tn Hoa X.

Photo

Ln top