Quang cnh tan hoang sau thm ho v p kinh hong Michigan, M

Vv p tiu bang Michigan, M, ngy 19.5, gy ra l lt kinh hong khin 10.000 ngi dn a phng phi s tn. Ngp lt nh hng nng n ti i sng ca ngi dn Michigan, c bit l khu vc Sanford thuc qun Mildland.

C dn khu vc Sanford, Michigan ang ng quan st nc l ngy 21.5. Thng c Gretchen Whitmer tuyn b tnh trng khn cp Ht Midland, ni c cc con p b v gy ra l lt. nh: AFP
C dn khu vc Sanford, Midland, Michigan ang ng quan st nc l ngy 21.5. Thng c Gretchen Whitmer tuyn b tnh trng khn cp qun Midland, ni c cc con p b v gy ra l lt. nh: AFP
Cnh st a phng dn dp ng ph Sanford, Michigan, 21.5. y l ni chu thit hi nng n ca l lt. nh: AFP
Cnh st a phng dn dp ng ph Sanford, Midland, Michigan, ngy 21.5. y l ni chu thit hi nng n ca l lt. nh: AFP
Cc ngi nh b h hi sau khi dng nc cao ti 3 mt chy qua th trn Sanford, Michigan, ngy 21.5. nh: AFP
Cc ngi nh b h hi sau khi dng nc cao ti 3 mt chy qua th trn Sanford, Midland, Michigan, ngy 21.5. nh: AFP
Mt ngi n ng i b qua con ng West Saginaw h hng hon ton do nc l Sanford, Michigan, ngy 21.5. nh: AFP
Mt ngi n ng i b qua con ng West Saginaw h hng hon ton do nc l Sanford, Midland, Michigan, ngy 21.5. nh: AFP
Lp bn dy c li trn con ng Sanford, Michigan, ngy 21.5. nh: AFP
Lp bn dy c li trn con ng Sanford, Midland, Michigan, ngy 21.5. nh: AFP
C dn khu vc c gng vo ca hng ca h thng qua mt ca s b v ti Sanford, Michigan, ngy 21.5. nh: AFP
C dn khu vc c gng vo ca hng ca h thng qua mt ca s b v ti Sanford, Midland, Michigan, ngy 21.5. nh: AFP
Mt ngi nh vng y mnh v, cy ci xung quanh ti Sanford, Michigan, ngy 21.5. nh: AFP
Mt ngi nh vng y mnh v, cy ci xung quanh ti Sanford, Midland, Michigan, ngy 21.5. nh: AFP
Mt chic t b l cun tri mc li trn b sng Sanford, Michigan, 21.5. nh: AFP.
Mt chic t b l cun tri mc li trn b sng Sanford, Midland, Michigan, 21.5. nh: AFP.
Mi ngi tp trung quan st nc l t sng Tittabawassee Midland. nh: Bloomberg
Mi ngi tp trung quan st nc l t sng Tittabawassee Midland. nh: Bloomberg
Mt c gi i trn con ng y bn t sau khi l rt i Sanford, Michigan. nh: AFP
Mt b gi i trn con ng y bn t sau khi l rt i Sanford, Midland, Michigan. nh: AFP

Photo

Ln top