Sau 10 ngy "thn tc" ci to, bnh vin d chin M Linh gi ra sao?

D mi bt u thi cng t ngy 15.3, nhng n nay, Bnh vin a khoa M Linh (ti thn Ni ng, x i Thnh, huyn M Linh) t b hoang thay da i tht, tr thnh Bnh vin d chin M Linh v ang hon thin nhng hng mc cui cng trc khi bn giao.

Ngy 25.3, theo ghi nhn ca phng vin, Bnh vin D Chin M Linh (ti thn Ni ng, x i Thnh, huyn M Linh) ang hon thin nhng hng mc cui cng trc khi bn giao  S y t H Ni lp t trang thit b, a vo vn hnh.
Ngy 25.3, theo ghi nhn ca phng vin, Bnh vin d chin M Linh (ti thn Ni ng, x i Thnh, huyn M Linh) ang hon thin nhng hng mc cui cng trc khi bn giao S Y t H Ni lp t trang thit b, a vo vn hnh.
Qua quan st, ti nhiu khu vc bn trong bnh vin, h thng n in, camera an ninh, phng chy - cha chy, cng nhiu trang thit b khc v ang c lp t.
Khu vc snh tng 2 ca Bnh vin d chin M Linh thng thong sau khi tu sa.
Khu vc snh tng 2 ca Bnh vin d chin M Linh thng thong sau khi ci to.
H thng phng chy - cha chy c lp t, sn sng hot ng.
H thng phng chy - cha chy c lp t, sn sng hot ng.
Cng nhn gp rt hon tt lp t cc thit b cho khu v sinh ca bnh vin.
Cng nhn gp rt hon tt lp t cc thit b cho khu v sinh ca bnh vin.
Cng nhn gp rt hon tt lp t cc thit b cho khu v sinh ca bnh vin.
Cng nhn lp t h thng cng tc n.
Khung
Nhng chic ging bnh d chin sn sng hot ng.
Nhng ngy qua, UDIC  huy ng cc ngun lc lm lin tc 3 ca mi ngy, va thit k v thi cng  p ng yu cu tin .
c bit, tng din tch khu t d ngn 12ha bao gm tng ro bao quanh, mtkhi nh 4 tng, mtkhi nh 3 tng vi tng din tch sn khong 4.100 m2.
Theo ng Nguyn Mnh Thng - T trng t nhn cng Tng cng ty u t pht trin h tng  th - UDIC (nh thu thi cng), d nhn nhim v v cng kh khn khi phi hon thnh tu sa, ci to Bnh vin a khoa M Linh thnh bnh vin d chin phc v cch ly trong thi gian ngn, nhng vi tinh thn quyt tm, khng ngi kh khn, 50 cng nhn lun phin ngy m  c gng hon thnh nhim v c giao.
Bnh vin d chin M Linh c quy m khong 250 ging, gm khu khm bnh, cp cu; khu dnh cho bnh nhn nghi ng; khu iu tr bnh nhn xc nh v bnh nhn nng; khu xt nghim; khu chun b cho bnh nhn xut vin; khu dinh dng.
Trong khun vin bnh vin c cc hng mc khc nh ng giao thng rng 5m, trm bin p. H thng thot nc v cnh quan sn vn cng c ci to.
Nhng ngy qua, UDIC huy ng cc ngun lclm lin tc 3 ca mi ngy, vathit k vthi cng p ng yu cu tin .
Cng theo ng Thng, d kin n v thi cng s bn giao cng trnh vo th 6 tun ny (tc ngy 27.3)  S y t H Ni lp t trang thit b, a vo vn hnh.
Theo ng Nguyn Mnh Thng - T trng t nhn cng Tng cng ty u t pht trin h tng th - UDIC (nh thu thi cng), d nhn nhim v v cng kh khn khi phi hon thnh tu sa, ci to Bnh vin a khoa M Linh thnh bnh vin d chin phc v cch ly trong thi gian ngn, nhng vi tinh thn quyt tm, khng ngi kh khn, 50 cng nhn lun phin ngy m c gng hon thnh nhim v c giao.
Cng theo ng Thng, d kin n v thi cng s bn giao cng trnh vo th 6 tun ny (tc ngy 27.3)  S Y t H Ni lp t trang thit b, a vo vn hnh.
Cng theo ng Thng, d kin n v thi cng s bn giao cng trnh vo th 6 tun ny (tc ngy 27.3) S Y t H Ni lp t trang thit b, a vo vn hnh.

Photo

Ln top