Ti x ung lin tip 10 chai nc khi b CSGT kim tra nng cn

Khi b CSGT yu cu dng xe v thc hin o nng cn, mt ti x c hnh vi chng i, ung lin tip 10 chai nc. Kt qu kim tra cho thy, ti x khng nhng vi phm qui nh v nng cn m cn dng tnh vi ma tu.

Ti 18.5, thc hin k hoch tng kim sot phng tin giao thng ng b (t ngy 15.5 n 14.6), T cng tc thuc i CSGT s 1 (Cc CSGT C B Cng an) lm nhim v ti KM6 cao tc Ni Bi - Lo Cai.
Khong 20h45, lc lng pht hin li xe Lu Hng Qun (SN 1987, Ngc Vn, Tn Yn, Bc Giang) iu khin t nhn hiu KIA Morning mang BKS: 34A C 019.54 c nhiu biu hin l. C th, i tng khng hp tc, r ga nh b chy. Ngay sau , CSGT tin hnh kim tra v pht hin trong ti i tng c nhng vt dng chuyn s dng ma ty v cc dng lin quan.
CSGT tin hnh kim tra trn xe ca i tng.
Ban u, i tng khng chu hp tc o nng cn. i tnglin tc ly l do au bng, bun nn v ung lin tip 10 chai nc. n 23h30,lc lng chc nng thuyt phc c ti x thi nng cn v test
Kt qu kim tra cho thy, i tng c mc nng cn l 0,186 miligam/lt kh th, dng tnh vi ma tu.Vi nhng li vi phm ny, lc lng chc nng lp bin bn vi phm, nim phong tm gi phng tin, nhng vt dng c lin quan v bn giao li cho Cng an s ti tip tc tin hnh cc bc cn thit theo quy trnh ca php lut.
i y, Trnh Trung S - Ph i trng i CSGT s 1 (Cc CSGT C B Cng an) cho bit,vi c th nhim v thc hin trn tuyn cao tc Ni Bi - Lo Cai di v phc tp nn trong thi gian ti i CSGT s 1 s tip tc tng cng tun tra, kim sot thc hin nghim theo k hoch tng kim sot phng tin giao thng ng b m B Cng an v Cc CSGT giao nhim v.
Trc , thc hin k hoch tng kim sot phng tin giao thng ng b, trong 3 ngy, lc lng CSGT c nc dng kim sot 60.133 trng hp; lp bin bn 13.155 trng hp.

Photo

Ln top