Th gii ng vt: Mn nhn ngm hng nghn con chim hng hc ma di c

Nhng con chim hng hc di c thng bay n cc khu vc khc nhau ca t nc n trong ma sinh sn gia thng 11 v thng 5.

Hng nghn con chim hng hc tp trung li trong ma sinh sn  Navi Mumbai, n  to nn mt cnh sc tuyt p. nh: AFP
Hng nghn con chim hng hc tp trung li trong ma sinh sn Navi Mumbai, n to nn mt cnh sc tuyt p. nh: AFP
Ma sinh sn ca hng hc vo khong gia thng 11 v thng 5. nh: AFP
Ma sinh sn ca hng hc vo khong gia thng 11 v thng 5. nh: AFP
Chng tp trung ti mt ci h ln  Navi Mumbai. nh: AFP
Chng tp trung ti mt ci h ln Navi Mumbai, n . nh: AFP
Cn cnh cc con chim hng hc. nh: AFP
Cn cnh cc con chim hng hc xinh p. nh: AFP
Hng n hng hc ln bay qua cc khu dn c  Navi Mumbai, n , ngy 17.5. nh: AFP
Hng n hng hc ln bay qua cc khu dn c Navi Mumbai, n , ngy 17.5. nh: AFP
Nm nay, s lng chim hng hc c v tng ln trong bi cnh cc hot ng ca con ngi ang b hn ch do i dch COVID-19. nh: AFP
Nm nay, s lng chim hng hc tng ln trong bi cnh cc hot ng ca con ngi ang b hn ch do i dch COVID-19. nh: AFP

Photo

Ln top