Thch th dng ch "I LOVE YOU" ni ln trn khn i ng ua F1 H Ni

Dng ch "I LOVE YOU" hin ln ni bt gia khu vc khn iti gc cua s 11 ca ng ua F1 ti H Ni.

Vi tng chiu di 5,607 km cng 23 khc cua, ng ua H Ni t tiu chun Grade 1, cao nht ca gii ua xe Cng thc 1 (F1).
Theo lch cng b trc , chng ua ti H Ni s din ra t ngy 3.4.2020 n 5.4.2020. Tuy nhin, do din bin phc tp ca dch COVID-19 nn chng ua ny b hon.
Nhng ngy qua, ngi i ng c th nhn thy s thay i khu vc khn iti gc cua s 11 gn ca vo t ng L Quang o, ton b gh ngi c ph nilon vi tng mu trng xm, lm ni ln dng ch "I LOVE YOU" v cng p mt..
Cc hng gh khn i khc vn c s dng cc gam mu , vng, tm xen k nhau.
im nhn ca ng ua F1 H Ni l ta nh iu hnh Pit Building c ly cm hng t Hong Thnh Thng Long v Khu Vn Cc.
Trc , vo ngy 26.2, Vietnam Grand Prix (VGPC) - n v t chc chng ua Formula 1 VinFast Vietnam Grand Prix 2020 (F1 Vit Nam) - chnh thc cng b ng ua H Ni hon tt thi cng ton b 5,607km v cc hng mc c nh i km.
Vietnam Grand Prix 2020 l chng ua th 3 ca Gii ua xe F1 trong nm 2020.
Hin Ban T chc vn ang theo di cht ch tnh hnh dch bnh trong thi gian ti sp xp lch ua thay th, ph hp vi iu kin tnh hnh khi dch c kim sot.

Photo

Ln top