Th tng Hun Sen m, tng hoa hnh khch tu du lch b nhiu nc t chi

Hnh khch trn tu du lch MS Westerdam c Th tng Hun Sen cho n, tng hoa hng khi xung tu Campuchia ngy 14.2. H tri qua hai tun trn bin sau khi b 5 quc gia v vng lnh th t chi cho nhp cnh do lo ngi dch COVID-19.

Th tng Campuchia Hun Sen cho n hnh khch xung tu du lch MS Westerdam ti cng Sihanoukville, Campuchia ngy 14.2. Tu du lch thuc s hu ca Holland America vi hng nghn hnh khch v thy th on b mc kt trn bin sau khi b nhiu quc gia t chi v lo ngi virus Corona cui cng c cp cng v c cho n Campuchia. nh: ABP.
Th tng Campuchia Hun Sen cho n hnh khch xung tu du lch MS Westerdam ti cng Sihanoukville, Campuchia ngy 14.2. Tu du lch thuc s hu ca Holland America vi hng nghn hnh khch v thy th on b mc kt trn bin sau khi b nhiu quc gia t chi v lo ngi dch COVID-19. Cui cng, tu c cp cng Campuchia. nh: ABP.
Mt ngi n ng vy cho hnh khch ca MS Westerdam khi tu cp cng ti Sihanoukville, Campuchia. nh: ABP.
Mt ngi n ng vy cho hnh khch ca MS Westerdam khi tu cp cng ti Sihanoukville, Campuchia. nh: ABP.
Th tng Campuchia Hun Sen tng hoa cho mt hnh khch xung tu MS Westerdam. Hm 13.2, Th tng Hun Sen ng cho tu MS Westerdam cp cng Sihanoukville sau khi Thi Lan, Nht Bn, i Loan (Trung Quc), Philippines v o Guam M) t chi tip nhn. nh: ABP.
Th tng Campuchia Hun Sen tng hoa cho mt hnh khch xung tu MS Westerdam. Hm 13.2, Th tng Hun Sen ng cho tu MS Westerdam cp cng Sihanoukville sau khi Thi Lan, Nht Bn, i Loan (Trung Quc), Philippines v o Guam (M) t chi tip nhn. nh: ABP.
Tht tuyt lm sao khi c y. Xin cm n Th tng rt nhiu - Anna Marie Melon, hnh khch trn tu MS Westerdam, mt c dn t Queensland, Australia chia s nim vui khi xung tu. C cng by t vui mng v khoe mt bng hng c Th tng Hun Sen tng, theo AP. Trong nh l mt hnh khch t tu Westerdam c Th tng Hun Sen tng hoa. nh: ABP.
Tht tuyt lm sao khi c y. Xin cm n Th tng rt nhiu - Anna Marie Melon, hnh khch trn tu MS Westerdam, mt c dn t Queensland, Australia chia s nim vui khi xung tu. C cng by t vui mng v khoe mt bng hng c Th tng Hun Sen tng, theo AP. Trong nh l mt hnh khch t tu Westerdam c Th tng Hun Sen tng hoa. nh: ABP.
AP cho hay, hnh khch t trn tu MS Westerdam c cho n khi xung tu v ln xe but ri khi cng. nh: ABP.
AP cho hay, hnh khch t trn tu MS Westerdam c cho n khi xung tu v ln xe but ri khi cng. nh: ABP.
Tu MS Westerdam khng c cp cng nhiu nc d nh iu hnh Holland America khng nh khng c ca nhim COVID-19 no c xc nhn trong s 1.455 hnh khch v 802 thy th on. Khong 20 hnh khch c xt nghim virus sau khi h c triu chng au bng hoc st. Cc kt qu t Vin Pasteur Phnom Penh cho thy khng c ai nhim COVID-19. nh: ABP.
Tu MS Westerdam khng c cp cng nhiu nc d nh iu hnh Holland America khng nh khng c ca nhim COVID-19 no c xc nhn trong s 1.455 hnh khch v 802 thy th on. Khong 20 hnh khch c xt nghim virus sau khi h c triu chng au bng hoc st. Cc kt qu t Vin Pasteur Phnom Penh cho thy khng c ai nhim COVID-19. nh: ABP.
Trong nh l Th tng Hun Sen m mt hnh khch xung tu MS Westerdam. nh: ABP.
Trong nh l Th tng Hun Sen m mt hnh khch xung tu MS Westerdam. nh: ABP.
Mang Sineth - ph thng c tnh Preah Sihanouk chia s vi bo gii rng 414 hnh khch s ri cng ngy 14.2 v di chuyn ti th Campuchia tr v theo l trnh ca tng ngi. C 3 chuyn bay t Sihanoukville n Phnom Penh c sp xp phc v tt c cc hnh khch trn tu. nh: ABP.
Mang Sineth - ph thng c tnh Preah Sihanouk chia s vi bo gii rng 414 hnh khch s ri cng ngy 14.2 v di chuyn ti th Campuchia tr v theo l trnh ca tng ngi. C 3 chuyn bay t Sihanoukville n Phnom Penh c sp xp phc v tt c cc hnh khch trn tu. nh: ABP.
Tu Westerdam khi hnh Singapore vo thng trc v im dng cui cng trc khi b t chi cho cp cng l Hong Kong (Trung Quc) ni c 53 ca nhim virus v 1 ca t vong. nh: ABP.
Tu du lch Westerdam khi hnh Singapore vo thng trc v im dng cui cng trc khi b t chi cho cp cng l Hong Kong (Trung Quc) ni c 53 ca nhim virus v 1 ca t vong. nh: ABP.

Photo

Ln top