Tr mm non nhy "Ghen c Vy" siu ng yu ngy u i hc li

Ngy u tin quay tr li trng sau thi gian di ngh hc v dch COVID-19, nhiu hc sinh mu gio ho hng nhy theo nhc bi ht "Ghen c Vy".

Sng 18.5, tr mm non (lp L) ti TPHCM ng lot i hc tr li sau thi gian di ngh hc phng dch. TPHCM cng l a phng cho hc sinh mm non i hc li tr nht c nc.
Ghi nhn ti Trng Mm non Tui Th (qun 3), 4 lp l ca trng vi 130 hc sinh nhp hc ngy u tin. Nhiu hc sinh thch th v c gp thy c, bn b.
m bo khong cch, trng thc hin n hc sinh hai cng khc nhau. Mi hc sinh trc khi vo lp u c kim tra thn nhit v ra tay bng dung dch st khun.
Cc ti liu tuyn truyn, hng dn v cc bnh ma, bnh COVID-19 c cc c gio chun b sn v pht n ph huynh.
Trng khng yu cu bt buc eo khu trang khi n trng nhng a s cc em c ba m trang b khu trang. C em cn s dng chai nc ra tay kh v bnh nc c nhn ring.
Em Anh Khang (5 tui) c ba m a n trng t sm. Khang thun thc vi 6 bc ra tay c bn. Em rt vui v c gp li cc c gio v bn hc sau thi gian nh phng dch.
Thay v c xung sn chi nh trc, cc em hc sinh lp l s chi ti phng hc. Tt c chi c nh trng kh trng trc .
Trc khi vo hc, cc em c c gio hng dn nhy v iu theo li bi ht "Ghen c Vy". Nhiu em ho hng khi nhc va bt ln.
Ngy u tin i hc li, c nhiu hc sinh n mun hn so vi d kin. L do l nh trng khng t chc n sng ti trng nh bnh thng, hc sinh phi n sng ri mi n lp. Mt s em khc cha quen c nhp dy sm nn i hc tr hn.
Hc sinh ngi hc c b tr khong cch khng qu st nhau.
Tuy khng c xung sn chi nhng cc em lp l vn rt ho hng. Cc tr chi dn gian c cc c lng ghp vo gi hc, va hc va chi khin em no cng "ci tt mt".

Photo

Ln top