Trc ngy lp h s di tch, trm pht sng Bch Mai ngn ngang gch

Trm pht sng Bch Mai (ng Tm, Hai B Trng, H Ni) b ch cng trnh p b mt gian v d gn ht phn mi ngi ngay trc thi im c lp h s di tch.

Ngy 10.2, Ch tch UBND TP H Ni Nguyn c Chung giao gim c S Vn ha - th thao H Ni ch tr phi hp vi i Ting ni Vit Nam (VOV) lm h s di tch lch s vn ha cp thnh ph i vi ta nh mt tng trong cm cng trnh Trm pht sng Bch Mai. Tuy nhin, ngay trc thi im c lp h s di tch, ch cng trnh p b mt gian v d gn ht phn mi ngi.
Hin trng ngn ngang gch v, khung ca gy,...
Do p b 1 gian nn nhng gian cn li ca trm pht sng cng b nh hng.
Pha trn nh nt v.
Gian tip gip vi gian ph d b nh hng nghim trng. Phn tng b nghing nt.
Ton cnh trm pht sng Bch Mai - ni mi c H Ni quyt nh lp h s di tch cho ta nh bo tn.
Ti Trm Pht sng Bch Mai, vo hi 11h30, ngy 7.9.1945, Bn Tuyn ngn c lp lch s ca nc Vit Nam Dn ch Cng ha do Ch tch H Ch Minh c qua ln sng pht thanh i Ting ni Vit Nam n vi ng bo, chin s c nc v nhn dn th gii, nh du mt thi i mi - thi i H Ch Minh. Trm pht sng Bch Mai cng l ni pht thanh vin Ngn Thanh, pht thanh vin n u tin ca Vit Nam, c bn tin c bit vo 20h ngy 19.12.1946, nh du thi khc ton quc khng chin theo li ku gi ca Bc H.

Photo

Ln top