B 3 thng ly COVID-19 (nCoV) t b ngoi chuyn Bnh vin Nhi TW

Khu cch ly ngi nghi nhim COVID-19  Vnh Phc. nh: Thy H/VGP
Khu cch ly ngi nghi nhim COVID-19 Vnh Phc. nh: Thy H/VGP
Khu cch ly ngi nghi nhim COVID-19 Vnh Phc. nh: Thy H/VGP

BN C TH QUAN TM

Ln top