Du hiu lc quan khi Vit Nam iu tr thnh cng 7 ca nhim COVID-19

C gia nh ng Li Ding (th 2 bn phi) mng r ti Bnh vin Ch Ry chiu 12.2 sau khi c cha khi COVID-19 v xut vin. nh: H - NHN
C gia nh ng Li Ding (th 2 bn phi) mng r ti Bnh vin Ch Ry chiu 12.2 sau khi c cha khi COVID-19 v xut vin. nh: H - NHN
C gia nh ng Li Ding (th 2 bn phi) mng r ti Bnh vin Ch Ry chiu 12.2 sau khi c cha khi COVID-19 v xut vin. nh: H - NHN

BN C TH QUAN TM

Ln top