Chc mng nm mi 2020
K nim 90 nm Ngy thnh lp ng

Cnh st Iran dng sng v hi cay gii tn ngi biu tnh

nh chp ngy 11.1, cnh st cht chn nhng ngi biu tnh sau khi h tp trung ti mt trng i hc  Tehran. nh: AP
nh chp ngy 11.1, cnh st cht chn nhng ngi biu tnh sau khi h tp trung ti mt trng i hc Tehran. nh: AP
nh chp ngy 11.1, cnh st cht chn nhng ngi biu tnh sau khi h tp trung ti mt trng i hc Tehran. nh: AP

BN C TH QUAN TM

Ln top