Trung Quc ln u tin xc nhn hng nghn y bc s nhim COVID-19

Hng nghn nhn vin y t Trung Quc ang quyt lit chng COVID-19 (nCoV). nh: Reuters
Hng nghn nhn vin y t Trung Quc ang quyt lit chng COVID-19 (nCoV). nh: Reuters
Hng nghn nhn vin y t Trung Quc ang quyt lit chng COVID-19 (nCoV). nh: Reuters

BN C TH QUAN TM

Ln top