Cng c vinh danh, Kiatisak khen Cng Vinh ti nng v thng minh

Cng Vinh l hnh mu thnh cng vi rt nhiu cu th Vit Nam. nh: AFP.
Cng Vinh l hnh mu thnh cng vi rt nhiu cu th Vit Nam. nh: AFP.
Cng Vinh l hnh mu thnh cng vi rt nhiu cu th Vit Nam. nh: AFP.

BN C TH QUAN TM

Ln top