B Cng an s tip tc m rng iu tra v thi c nu c du hiu gian ln

Thiu tng T n X - Chnh Vn phng, Ngi pht ngn B Cng an tr li ti hp bo. nh Trn Vng.
Thiu tng T n X - Chnh Vn phng, Ngi pht ngn B Cng an tr li ti hp bo. nh Trn Vng.
Thiu tng T n X - Chnh Vn phng, Ngi pht ngn B Cng an tr li ti hp bo. nh Trn Vng.
Ln top