Chc mng nm mi 2020
K nim 90 nm Ngy thnh lp ng

Ch tch Quc hi: k Lk l tri tim ca vng Ty Nguyn

Ch tch Quc hi Nguyn Th Kim Ngn pht biu ti bui lm vic. nh: HL
Ch tch Quc hi Nguyn Th Kim Ngn pht biu ti bui lm vic. nh: HL
Ch tch Quc hi Nguyn Th Kim Ngn pht biu ti bui lm vic. nh: HL
Ln top