EVFTA c ph chun: S nh gi tch cc ca EU vi Vit Nam

Th tng Nguyn Xun Phc tip i s, Trng phi on Lin minh Chu u (EU) ti Vit Nam Pier Giorgio Aliberti. nh: VGP.
Th tng Nguyn Xun Phc tip i s, Trng phi on Lin minh Chu u (EU) ti Vit Nam Pier Giorgio Aliberti. nh: VGP.
Th tng Nguyn Xun Phc tip i s, Trng phi on Lin minh Chu u (EU) ti Vit Nam Pier Giorgio Aliberti. nh: VGP.
Ln top