Hn 128 t ng ng h phng, chng dch COVID-19 qua hnh thc nhn tin

Cc lnh o B TTTT, B Y t, y ban MTTQ, Hi Ch thp ... cng nhn tin ng h ti l Pht ng  "Ton dn ng h phng, chng dch bnh COVID-19" ngy 19.3.
Cc lnh o B TTTT, B Y t, y ban MTTQ, Hi Ch thp ... cng nhn tin ng h ti l Pht ng "Ton dn ng h phng, chng dch bnh COVID-19" ngy 19.3.
Cc lnh o B TTTT, B Y t, y ban MTTQ, Hi Ch thp ... cng nhn tin ng h ti l Pht ng "Ton dn ng h phng, chng dch bnh COVID-19" ngy 19.3.
Ln top