Thay i trong quy nh xut nhp cnh gia Vit Nam - Lo

Lc lng tun tra chung ti ct mc Quc gii 605 thuc khu vc bin gii Vit Nam-Lo. nh: VGP
Lc lng tun tra chung ti ct mc Quc gii 605 thuc khu vc bin gii Vit Nam-Lo. nh: VGP
Lc lng tun tra chung ti ct mc Quc gii 605 thuc khu vc bin gii Vit Nam-Lo. nh: VGP
Ln top