Th tng: Lm nhanh gi h tr v cuc sng ngi dn khng th ch hn"

Th tng Nguyn Xun Phc yu cu vic chi tr h tr phi thun li cho ngi lao ng, ngi gp kh khn. nh: VGP/Quang Hiu
Th tng Nguyn Xun Phc yu cu vic chi tr h tr phi thun li cho ngi lao ng, ngi gp kh khn. nh: VGP/Quang Hiu
Th tng Nguyn Xun Phc yu cu vic chi tr h tr phi thun li cho ngi lao ng, ngi gp kh khn. nh: VGP/Quang Hiu
Ln top